Optimistisk panel på Energismarte bygg-konferansen

NYHETER - Er de politiske målene realistiske? Klarer departementene å koordinere arbeidet med utslippsreduksjonene?
onsdag 11 mars 2020
OPTIMISTER. Både Frank Jaegtnes (t.v.) i EFO, Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo og statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at det er mulig å nå klimamålet. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Det var problemstillingen da Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i Nelfo, inviterte til en kort paneldebatt om digitalisering og elektrifisering med statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef næringspolitikk i Nelfo og direktør Frank Jaegtnes i EFO.

- Selv om målene er godt forankret, er det avvik mellom mål og insentiver. Det er viktig å se på helheten, eksempelvis når den fremtidige nettstrukturen skal planlegges, sa Strømsheim-Aamodt.

- Hvorfor blir det ikke gjort mer for å utvikle den såkalte konfliktfrie kraften, det vil si redusert energiforbruk, sa Jaegtnes, henvendt til statssekretær Heidi Nakken.

- Det er viktig at reglene tilrettelegger for energieffektivisering, samstemte Strømsheim-Aamodt.

- Kravet om ladeklare bygg har vokst i styrke. Det blir lagt store ressurser i å utrede hva dette kravet skal innebære. Dette er litt overraskende. Utgangspunktet var ganske enkelt et krav om at det skal ligge et rør mellom sikringsskapet og parkeringsplassen. Det burde egentlig være enkelt.

Alle tre var optimisme med tanke på målet.

- Jeg er veldig optimistisk, fastslo Strømsheim-Aamodt. Det er viktig å være tydelig om gapet som er der, og få det rettet i løpet av 2020.

Statssekretæren understreket at regjeringen er opptatt av å detaljstyre aktørene i minst mulig grad.

- I Granavolden-erklæringen ligger det i kortene at det må komme insentiver.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden