NYHETER

Oslo-skole får en av landets største solcellefasader

NYHETER De fasadeintegrerte solcellene ved nye Brynseng skole i Oslo vil dekke 20 prosent av det totale energibehovet til bygget.
tirsdag 12 september 2017
KLAR TIL SKOLESTART. Brynseng skole i
Oslo åpner dørene for elevene i august
2017. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Solkraftanlegget har allerede forsynt prosjektet med byggestrøm siden februar i år.

Solcellene er integrert i den sørvendte fasaden, der de har optimal effekt.

På taket var det ikke mye areal å montere solcellepaneler på. Dessuten ville et takanlegg hatt høyest strømproduksjon i juli og august, da behovet er minst. Fasadeanlegget gir derimot jevn forsyning av strøm vår og høst, når skolen trenger det mest.

Byggherre Undervisningsbygg ønsker i størst mulig grad at produksjonen skal gå til skolens eget forbruk.

Solcellefasaden på Brynseng skole dekker hele den sørvendte fasaden fra øst til vest. Den har et areal på 1 046 m2, og leverer 166 kWp. Anlegget får en beregnet produksjon på rundt 145 000 kWh pr. år. 89 invertere transformerer sollyset til strøm.

Solcelleanlegget er en viktig faktor i målsettingen til Undervisningsbygg om at skolebygget skal bli det første nesten-nullenergibygget (nNEB) til Oslo kommune. Det er ingen offisiell definisjon av nNEB- begrepet. For Brynseng skole bruker Undervisningsbygg definisjonen til Rambøll, som sier at bygget skal ha et energiforbruk som er 70 prosent lavere enn kravet i TEK10. Kravet for energimerke C er 46 kWh/m2. Dette bygget får et beregnet energiforbruk på 37 kWh/m2. Undervisningsbygg har fått tilsagn om støtte på 4,5 millioner fra Enova.

I tillegg til solcelleanlegget er skolen utstyrt med varmepumpe med 20 energibrønner, som dekker 90 prosent av oppvarmingsbehovet til skolen. For å redusere energiforbruket ytterligere, skjer kjølingen uten bruk av mekanisk kjølemaskin.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga