NYHETER

Plusskunder kan bli produksjonskunder

NYHETER Innmatingstariffen blir endret, slik at det blir enklere for større plusskunder å stå utenfor plusskundeordningen.
onsdag 23 januar 2019
Signaler om at plusskundene må få
bedre rammebetingelser kommer blant
annet fra fornybardirektivet til EU. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Det betyr at de fleste plusskundene trolig blir produksjonskunder, skriver solenergi.no.
Tariffen gjør at det ikke lenger er nødvendig å strupe innmatingen til nettet i varme og solrike perioder. Samspillet mellom elbiler og strømnettet er også under utvikling. I Tyskland er Nissan Leaf nylig blitt godkjent for vehicle-to-grid.
Fornybardirektivet til EU legger føringer for at kunden skal kunne produsere og selge strøm uten å bli utsatt for ekstrakostnader. Kunden skal få betalt for innmating i henhold til markedsprisen.

Det bør også lages like plusskundeavtaler for alle landets 140 nettselskaper. I dag har selskapene uike ordninger.
Antall plusskunder øker fra år til år. Hafslund Nett har 740 plusskunder på Østlandet. 300 av disse kom i 2017.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden