NYHETER

Populært solcellekurs

NYHETER - To hundre elektrofagfolk har deltatt på Nelfoskolens grunnleggende kurs i solcelle­teknikk, sier kursleder Trond Øines fra Solar Technologies Scandinavia.
fredag 27 april 2018
STOR INTERESSE FOR SOLCELLER.
200 elektrofagfolk har deltatt på
Nelfoskolens kurs i solcelleteknikk

- Med kurs i Kristiansand, Skien, Porsgrunn, Sandefjord, Oslo, Trondheim, Bergen, Steinkjer og Jølster, fordeler de seg godt over det meste av landet.

Med seg som kursleder har Øines kollegaen Martin Duckert.

Omfattende dagsprogram
Øines forteller at kurset er lagt opp som et dagskurs på åtte timer.

- Deltakerne får høre litt om både det grønne skiftet og markedet. Vi går gjennom reguleringer, lover og forskrifter og hvordan teknologien fungerer. Deltakerne lærer også litt om invertere. Hvilke typer som finnes, og hvordan de fungerer. Her er det viktig å ha klart for seg hvilke invertere som kan eller ikke kan brukes mot de ulike paneltypene.

- Praktisk prosjektering er annen del av kurset. Vi ser på hensyn som må tas i forhold til geografi, værforhold, skygge og bygningstekniske forhold. Når det  gjelder driftsettingen kan det være en del utfordringer. Ikke alle nettselskapene bruker REN-bladene. Noen nettselskaper har også egne, lokale tilpasninger. Til slutt ser vi på batteritypene som er på markedet.

Øines forteller at interessen og engasjementet er størst i Kristiansand, Stavanger og Trondheim.

- I Stavangerområdet er elinstallatørene veldig flinke til å snu seg rundt når markedet krever det. Det er også stort trykk i Trøndelag.

- Etter at vi i fjor høst måtte avlyse to kurs i Bergen, har interessen økt voldsomt. Her skal vi i første halvår i år gjennomføre sju fulltegnede kurs.

God start
Gjermund Hovde, leder for Nelfoskolen, gleder seg over den store interessen for solcellekursene.

- Solenergi utgjør en stadig større del av markedet for elinstallatørene. For tiden er det spesiell stor vekst for anlegg på privatboliger. Også bruken av energilagring vokser. Derfor trengs kurset. Siden dette er et grunnleggende kurs i solenergiteknikk, vil det alltid være en del av kursporteføljen til Nelfo.

 Hovde forteller om gode tilbakemeldinger, spesielt på de to kurslederne.

- Dette er eksperter som arbeider med solcelleanlegg på heltid.

- Kommer det videregående kurs?

- Det er nok behov for oppfølgingskurs, med blant annet prosjektering av større anlegg og lagring. Vi skal også oppdatere kursinnholdet i forhold til endringene som kommer i delnorm 712 i nye NEK 400.

- Etterspørselen etter solcelleanlegg og lagringsmuligheter for strøm øker. En mulig effekttariffering er en av faktorene som vil bidra til denne utviklingen. Når dette virkelig tar av, må bransjen være klar til å levere løsningene.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19