Prosjekterer oppdrettsanlegg med digitale tvillinger

NYHETER På Tjeldbergodden planlegger Salfjord å bygge et av de største lukkede landbaserte lakseoppdrettsanleggene i Europa.
torsdag 18 februar 2021
Et av Europas største, landbaserte opp-
drettsanlegg designes med simulering
og digitale tvillinger, som kan redusere
driftskostnadene med inntil ti prosent 
Illustrasjon: Salfjord 

For å optimalisere design og drift samarbeider selskapet med ABB om å simulere elektroinstallasjonene med digitale tvillinger. 

- Dette gir innblikk i hvordan anlegget kan forbedres. Dette gjelder blant annet prosessdesign, valg av elektrisk utstyr, lavere energiforbruk, mindre effekt­topper, smartere bruk av ulike energikilder, opplæring av operatører og bedre utnyttelse av anlegget, sier daglig leder Hans Ramsvik i Salfjord. 

Erfaringer fra ABB viser at bruk av simulering og digitale tvillinger i design- og driftsfasen av industrielle prosessanlegg kan redusere driftskostnadene med inntil ti prosent, samtidig som investeringskostnadene og oppstartstiden blir kuttet.  

For anlegget til Salfjord er særlig kontroll på maksimalt effektuttak og valg av energikilder viktig. Slike anlegg er kraftkrevende, med et beregnet effektbehov på flere titalls MW. 

Fullt utbygd får anlegget en kapasitet på 43 500 tonn laks i året. Salfjord legger stor vekt på fiskevelferd. Lakselus og rømming skal være eliminert. Eksterne utslipp vil kuttes med rundt 70 prosent, siden slam fra avføring skal renses og potensielt gjenbrukes som råstoff i andre industriprosesser. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar