NYHETER

Prosjektsamarbeid sikret tunnel-elektro

NYHETER Det startet med to lokale bedrifter som ønsket storprosjektet på lokale hender.
onsdag 21 februar 2018
SATSER PÅ SAMFERDSEL.
Erlend Vingelen (t.v.) fra Sokna Elektro,
Terje Øyan fra Gaula Elektro og Lars Rise
fra Rise Elektro er klare for flere veg- og
tunnelprosjekter. 
Foto: Bjørn Ivar Haugen, Gauldalsposten

Resultatet ble et femparts­samarbeid som fikk kontrakten på elektroarbeidene på Soknedalstunnelen i Trøndelag.

Kontrakten gjelder en totalentreprise på elektroarbeidene i tunnelen, inkludert automatisering. Vegtunnelen på 3,2 kilometer er prosjektert etter ny europa­standard. Den skal bygges som en halv­autonom tunnel, og fungere som en maskin. Overvåkingskameraer skal detektere eventuelle hendelser. Varsling og stenging skjer automatisk. All belysning er LED. Tunnelen får også dynamisk skilting.

Blant de fem selskapene er Gaula Elektro, Sokna Elektro og Rise Elektro. Dette er tre små, lokale bedrifter, med henholdsvis 10, 12 og 16 ansatte. Med seg har de Elpro Installasjon med 70 ansatte og Guard Automation, som utfyller de fire andre på automatisering. For å gjennomføre prosjektet har de fem bedriftene etablert et ansvarlig selskap (ANS).

Første samarbeid
- Alle skal leie inn ansatte til ANS-et. Det faglige ansvaret har en av de fem samarbeidspartnerne, ikke det ansvarlige selskapet. På det meste regner vi med å ha 25-30 montører i arbeid på prosjektet, sier saksbehandler Terje Øyan i Gaula Elektro. Han er andregenerasjon i familiebedriften, som ble startet av faren Kåre Øyan i 1989.

- Har dere prøvd et slikt samarbeid tidligere?

- Ingen av oss har deltatt i et slikt prosjektsamarbeid. Går dette bra, kommer vi til å satse videre. De neste årene skal det bygges veg for en del milliarder i denne regionen. Vi er klare for å satse på disse prosjektene.

- Er det spesielle utfordringer med Soknedalstunnelen?

- Elektroinstallasjonene er relativt standard. Med samarbeidspartneren Guard Automation har vi også kontroll på samferdselsautomatisering.

Oppmerksom på lovverket
- Har dere studert Konkurranseloven i forbindelse med etableringen av det ansvarlige selskapet?

- Dette har vi vært svært bevisste på. Gjennom hele prosessen har vi hatt bistand av advokat. Vi har også fått bekreftet av Konkurransetilsynet at samarbeidet er innenfor lovverket. Dessuten har vi fått gode tilbakemeldinger fra prosjekteier Statens vegvesen og hovedentreprenør AF Anlegg. De synes vi har gjort en svært god jobb med anbudet.

- Hvilket tidsperspektiv er det på prosjektet?

- Arbeidet med tunnelen startet i fjor høst. Vi regner med at vi begynner senhøsten 2019, med ferdigstillelse våren 2020. Vår største utfordring er nok det korte tidsperspektivet.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19