NYHETER

Pulsen må opp i energimarkedet

NYHETER - For å håndtere de raske endringene må energibransjen få opp pulsen, fastslo Eivind Reiten da han møtte Nelfos interessegruppe for energientreprenører.
torsdag 1 mars 2018
I ENDRING. Med store investeringer,
funksjonelt skille og effekttariffering er
energibransjen i endring. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Reiten ledet ekspertutvalget som i 2015 la frem sine vurderinger av fremtidig organisering av energibransjen.

- Dette er en næring som mer enn andre responderer på lover, forskrifter og reguleringer, men som i mindre grad har blikket på utviklingen i markedet. Jeg er overrasket over at det ikke har skjedd mer med nettstrukturen.

Reiten mente vannkraften fortsatt har en god fremtid i Norge.

- Med effektiv forvaltning blir den ikke utkonkurrert i vår levetid. Dette krever at energinæringen klarer å tiltrekke seg den beste kompetansen. Større konkurranseutsetting trengs også. Det bør heller ikke være monopolbedrifter som kan utvikle sine egne leverandører.

I diskusjonen om hvor store selskapene skal være før de omfattes av det funksjonelle skillet, stilte Reiten seg nøytral.

- Jeg tror ikke det er det viktigste. Det sentrale er at bransjen får øynene opp for det teknologiske kappløpet. Noe den allerede i en viss grad har gjort.

På spørsmål fra salen om hva han synes om at oppdrag går til utenlandske konkurrenter, svarte Reiten at konkurranse fra utlandet er sunt når det er like rammevilkår.

- Jeg har alltid vært for konkurranseutsetting. Ingen monopolist skal få være i fred.

Ikke imponert over tarifforslag
Om mindre ett år skal alle AMS-målere være installert. Det vil gi helt andre muligheter for å styre forbruket til strømkundene med prising. Rett før årsskiftet 2017/2018 sendte NVE et forslag om effekttariffering på høring.

Norge er det landet i Europa der størst del av energiforbruket i husholdningene er el. Dessuten har Norge den høyeste elbilandelen i Europa.

- Dette er et godt grunnlag for laststyring og mobilisering av sluttbrukerrespons. Det gir et betydelig marked for energistyring. Modellen NVE foreslår gir imidlertid svake insentiver for sluttbruker, sa Kjetil Ingeberg fra rådgivningsselskapet Pöyry.

- Etter denne modellen skal kunden selv velge og binde seg til en tariff i ett år etter råd fra strømleverandøren. Rådene skal være basert på det historiske forbruket til kunden. Overforbruket, som skal faktureres etter egne satser, vil utgjøre en liten del av kostnadene for kunden.

- NVE-modellen gir liten etterspørsel etter løsninger for å styre strømforbruket. Norge velger en modell ingen andre europeiske land bruker. IEA har blant annet lagt betydelig vekt på sanntidsprising og kritisk topprising. Tilgang til sanntidsinformasjon er kritisk for å få til lastflytting. NVE har gjort for lite for å underbygge pris­modellen.

Et marked i endring
Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo fastslår at energimarkedet er i betydelig endring.

- Her kommer det store investeringer. Samtidig pågår en politisk prosess for å skape et reelt marked uten kryssubsidiering mellom everkene og tredjeparts­aktørene.

- Med entreprenørselskaper som en mer selvstendig bransje ligger det store muligheter i dette markedet, som allerede er godt i dag. Det vil det også være om det skulle bli en svekkelse av det funksjonelle skillet ved å gjøre unntak for everk med 30 000 eller færre kunder. Det vil ikke slå veldig kraftig ut. Noen av distriktene får dårligere konkurranse.

Spurv og kanoner
- Selv om Nelfo ikke har konkludert om NVE-forslaget til effekttariffering, synes vi det er dårlig. Spørsmålet er om effektproblemet egentlig er så stort at det trengs effekttariffering. Derfor blir dette som å skyte spurv med kanoner. Det kan trolig oppnås mer ved å legge opp til smartere energibruk, med styringssystemer og smarthusløsninger. Eksempelvis kan en del selskaper få problemer om det ikke er styring på elbilladingen.

- Nelfo er i dialog med en rekke aktører i arbeidet med høringsuttalelsen. Her er det stort sprik i hva aktørene mener. Forslaget gir lite forutsigbarhet for kunden. Trolig har NVE foreslått dette for å gi strømleverandørene en jevn inntektsstrøm. Jeg tror forslaget vil møte mye motstand. Dette er en løsning ingen har bedt om. Nelfo kommer til å bidra aktivt i prosessen rundt forslaget, gjennom dialog med aktører og deltakelse på høringer.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19