Rammebetingelsene må på plass

NYHETER - Skal Norge nå målsettingen om å halvere CO2-utslippene innen 2030, trengs mye mer strøm til å elektrifisere fossil energibruk.
torsdag 5 mars 2020
KRITISK. - Vi er kritiske til det nye forslaget fra NVE om ny nettariff. Den er både unødvendig komplisert, samtidig som den vil redusere insentivene for egenproduksjon og energi-effektivisering, sa Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef næringspolitikk i Nelfo, på Energismarte bygg-konferansen

Da må ramme­betingelsene på plass nå, fastslår Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef næringspolitikk i Nelfo.

På Energismarte bygg-konferansen viste han til Solberg-regjeringens forsterkede klimamål, som er sendt til FN.

Kompliserte beregningsmetoder
- Tre faktorer må på plass for å nå målene. Den første er en energiattest som synliggjør energiforbruket til bygget. Dessuten må forbrukerne få en strømregning som motiverer til å redusere eget energiforbruk, eller til egenproduksjon av energi. Samtidig må det komme energikrav til bygg som trekker i samme retning som disse to faktorene. Alt dette skal revideres i 2020.

- Nelfo er fornøyd med at energiattesten endelig skal inneholde lett tilgjengelige fakta om oppvarming, ventilasjon, solceller, ladesystem og strømstyring.

- Likevel er vi kritiske til at beregningsmetoden for energimerket til attesten blir endret. I den nye modellen blir både effektbehov og energibehov beregnet, for å smelte dette sammen med en politisk vektingsfaktor. Nelfo fraråder Enova å innføre en slik beregningsmetode. Den er umulig å forstå for folk flest.

Lite forbrukervennlig tarifforslag
- Forslaget om ny nettariff har allerede vært gjennom én høringsrunde. Her fikk NVE en rekke høringssvar. Mange er kritiske til å innføre en effekttariff med den foreslåtte modellen.

- NVE har lagt et nytt forslag på bordet. Her skal nettleien bestå av et energiledd og et fastledd, og kan i tillegg ha et effektledd. Den viktigste endringen er at energileddet ikke lenger skal dekke faste kostnader. I stedet kan det være et prispåslag for å påvirke forbrukerne til å redusere forbruket i perioder nettet er tungt belastet. NVE foreslår også en endring i fastsettelsen av fastleddet, som skal differensieres etter kundens behov for nettkapasitet.

- Nelfo var kritiske til forrige forslag. Det er vi også til det nye. Tariffen vil bli vanskelig å forholde seg til for forbrukerne. Den er både unødvendig komplisert, samtidig som den vil redusere insentivene for egenproduksjon og energieffektivisering.

- Vi anbefaler NVE å vurdere andre og kanskje bedre tilnærminger, eksempelvis som det blir gjort i Buskerud. Fra og med mars kommer Glitre Nett til å fortsette med dagens nettariffer, bortsett fra at det blir litt billigere å bruke strøm på natten. Modellen er enkel å forstå for husholdningene, bevarer insentivene til solstrøm og energieffektivisering, og motiverer til å lade elbilen om natten da det er mye ledig kapasitet i nettet.

- Selv om satsingen på både energieffektivisering og solstrøm er tydelig beskrevet i Granavolden-erklæringen, mangler det konkrete rammebetingelser som vil gjøre det mulig å nå målene. Kanskje ligger utfordringen i at ansvaret er fordelt på Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Spørsmålet er om premissgiverne trekker i samme retning.

På høring
Det nye forslaget til NVE er sendt på høring med frist 4. mai 2020. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden