Rammebetingelsene må på plass

NYHETER - Skal Norge nå målsettingen om å halvere CO2-utslippene innen 2030, trengs mye mer strøm til å elektrifisere fossil energibruk.
torsdag 5 mars 2020
KRITISK. - Vi er kritiske til det nye forslaget fra NVE om ny nettariff. Den er både unødvendig komplisert, samtidig som den vil redusere insentivene for egenproduksjon og energi-effektivisering, sa Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef næringspolitikk i Nelfo, på Energismarte bygg-konferansen

Da må ramme­betingelsene på plass nå, fastslår Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef næringspolitikk i Nelfo.

På Energismarte bygg-konferansen viste han til Solberg-regjeringens forsterkede klimamål, som er sendt til FN.

Kompliserte beregningsmetoder
- Tre faktorer må på plass for å nå målene. Den første er en energiattest som synliggjør energiforbruket til bygget. Dessuten må forbrukerne få en strømregning som motiverer til å redusere eget energiforbruk, eller til egenproduksjon av energi. Samtidig må det komme energikrav til bygg som trekker i samme retning som disse to faktorene. Alt dette skal revideres i 2020.

- Nelfo er fornøyd med at energiattesten endelig skal inneholde lett tilgjengelige fakta om oppvarming, ventilasjon, solceller, ladesystem og strømstyring.

- Likevel er vi kritiske til at beregningsmetoden for energimerket til attesten blir endret. I den nye modellen blir både effektbehov og energibehov beregnet, for å smelte dette sammen med en politisk vektingsfaktor. Nelfo fraråder Enova å innføre en slik beregningsmetode. Den er umulig å forstå for folk flest.

Lite forbrukervennlig tarifforslag
- Forslaget om ny nettariff har allerede vært gjennom én høringsrunde. Her fikk NVE en rekke høringssvar. Mange er kritiske til å innføre en effekttariff med den foreslåtte modellen.

- NVE har lagt et nytt forslag på bordet. Her skal nettleien bestå av et energiledd og et fastledd, og kan i tillegg ha et effektledd. Den viktigste endringen er at energileddet ikke lenger skal dekke faste kostnader. I stedet kan det være et prispåslag for å påvirke forbrukerne til å redusere forbruket i perioder nettet er tungt belastet. NVE foreslår også en endring i fastsettelsen av fastleddet, som skal differensieres etter kundens behov for nettkapasitet.

- Nelfo var kritiske til forrige forslag. Det er vi også til det nye. Tariffen vil bli vanskelig å forholde seg til for forbrukerne. Den er både unødvendig komplisert, samtidig som den vil redusere insentivene for egenproduksjon og energieffektivisering.

- Vi anbefaler NVE å vurdere andre og kanskje bedre tilnærminger, eksempelvis som det blir gjort i Buskerud. Fra og med mars kommer Glitre Nett til å fortsette med dagens nettariffer, bortsett fra at det blir litt billigere å bruke strøm på natten. Modellen er enkel å forstå for husholdningene, bevarer insentivene til solstrøm og energieffektivisering, og motiverer til å lade elbilen om natten da det er mye ledig kapasitet i nettet.

- Selv om satsingen på både energieffektivisering og solstrøm er tydelig beskrevet i Granavolden-erklæringen, mangler det konkrete rammebetingelser som vil gjøre det mulig å nå målene. Kanskje ligger utfordringen i at ansvaret er fordelt på Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Spørsmålet er om premissgiverne trekker i samme retning.

På høring
Det nye forslaget til NVE er sendt på høring med frist 4. mai 2020. 

Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden