Rekordår for Statsbygg

NYHETER Årsregnskapet til Statsbygg for 2019 viser en rekordhøy investering i statlig byggevirksomhet. 7,5 milliarder kroner er 600 millioner kroner mer enn året før.
mandag 18 mai 2020
Statsbygg har aldri investert så mye
om i 2019. Livsvitenskapsbygget i Oslo
er et av mange store bygge­prosjekter
selskapet er i gang med 
ILLUSTRASJON: RATIO ARKITEKTER 

Ved årsskiftet hadde Statsbygg rundt 100 prosjekter på gang. 15 prosjekter ble ferdigstilt, mens 27 ble startet i 2019. 

Byggevirksomheten er preget av store prosjekter som Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på Camus Ås, Nasjonalmuseet og Livssvitenskapsbygget 

De neste årene skal Statsbygg gjennomføre flere store prosjektet som Regjeringskvartalet i Oslo, Campus NTNU og Ocean Space Centre i Trondheim. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden