Rekordår for energi- og klimatiltak i norske boliger

NYHETER I fjor ga Enova 334 millioner kroner i støtte til mer enn 20 000 energi- og klimatiltak i norske boliger.
mandag 8 juni 2020
I fjor støttet Enova mer enn 20 000 energi-
og klimatiltak i norske boliger, blant annet
til produksjon av solenergi 

Til sammenligning ble det i 2018 utbetalt 275 millioner kroner til rundt 14 500 tiltak. En del av forklaringen på de store utbetalingene de siste årene er at det ble forbudt å fyre med fossil olje fra 1. januar i år.  

Blant tiltakene er det akkumulatortanker og solceller som hadde den største veksten. I fjor ble det installert 1 666 solcelleanlegg på norske boligtak med statlig støtte, mot 837 året før. 

Akkumulatortank er vekstvinneren, med en økning fra 942 i 2018 til 2474 i 2019. Økningen kan dels forklares med at Enova ikke støttet tiltaket før i juni 2018. En slik tank gjør det mulig å lagre varmt vann til bruk på et senere tidspunkt. Den kan bidra til å jevne ut effektuttaket til en bolig, altså hvor mye strøm boligen bruker samtidig. 

I fjor gjennomførte 435 boligeiere en helhetlig oppgradering av bygningskroppen. 

- Det var ikke noe marked for slike ambisiøse energioppgraderinger før dette ble en del av Enovatilskuddet i 2016. Vi har støttet nesten 1 500 slike oppgraderinger. Dette kommer til å være en viktig satsing også fremover, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova 

Det var boligeierne i gamle Akershus som var ivrigst til å gjennomføre energitiltak i 2019, med trøndere og hordalendinger på de neste plassene. Nesten 49 Enova-millioner ble utbetalt til boligeiere i Akershus, mens Trøndelag og Hordaland ble tildelt henholdsvis 32 og 28 millioner kroner. 

Krevende 2020
Ambisjonen til 
Enova er å utbetale minst 1 milliard kroner til boligtiltak i løpet av den fireårige avtaleperioden statsforetaket er inne i med Klima- og miljødepartementet. Da tre av fire år ble passert ved nyttår var det utbetalt 775 millioner kroner.  

Fottland peker på at koronasituasjonen påvirker markedene. 
- Derfor har vi utsatt nylig planlagte endringer i Enovatilskuddet fra 1. april til 1. juli.
Vi følger nøye med på situasjonen og gjør nødvendige justeringer. 
 

Så langt i 2020 har Enova støttet 3 600 boligtiltak med drøyt 51 millioner kroner. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden