NYHETER

Rekordkontrakt på 300 millioner kroner

NYHETER Bravida har fått en kontrakt med NHP Eiendom om en teknisk totalentreprise på 300 millioner kroner til Norsk Kylling sin fabrikk på 35 000 m2 i Orkanger.
fredag 7 desember 2018
REKORDKONTRAKT. Den tekniske totalentreprisen på 300 millioner kroner til den nye fabrikken til Norsk Kylling er rekord for Bravida i Norge

Dette er den største kontakten Bravida har fått i Norge.

Rema 1000, som eier Norsk Kylling, ønsker å bygge verdens mest energi­smarte produksjonsanlegg. Ifølge selskapet skal investeringer i drift og teknologi knyttet til dyrevelferd gjøre fabrikken banebrytende på energibruk og bærekraft. Blant annet skal det bygges en egen energisentral, der det skal installeres verdensledende løsninger på energi­forbruk. Samtidig skal høyteknologiske lagrings- og styringsløsninger redusere CO2-utslippet betydelig.

Den totaltekniske leveransen til Bravida omfatter sanitær og varme, sprinkler, klimatisering, automatisering og elektrotekniske anlegg inkludert sikkerhet, lås og beslag. Prosjektet har spesielle utfordringer knyttet til hygiene i forbindelse med opptørking av lokalene etter vask, og luktreduksjon til omgivelsene.

I gang om ett år
Adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge forteller at bygge­arbeidet starter neste år.

- I løpet av en byggeperiode på 18 måneder skal vi gjennomføre rundt 120 000 monteringstimer. På det meste vil 60-70 ansatte utføre installasjons­arbeid, mens 10-15 vil drive med stab og opp­følging.

- Dette er et spennende og viktig prosjekt. At vi ble involvert tidlig gir oss mulighet til å påvirke løsninger, planlegge og målsette innkjøp og etablere de rette teamene. Å unngå skader og ulykker er høy prioritert.

Digital byggeprosess
Teknisk direktør Johan Varmedal i Bravida Norge forteller at selskapet skal bruke fulldigitaliserte prosesser og verktøy.

- Blant annet skal Dalux sikre effektiv produksjon og økt produktivitet. Denne  løsningen skal også brukes som støtte til å utføre oppgaver, kontrollplaner og sjekklister, samtidig som det skal være et kommunikasjonsverktøy internt og med kunden. Dessuten skal vi bruke vår BIA-app, som er vårt informasjonssystem for arbeidsmiljø.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga