NYHETER

Rekordkvartal

NYHETER I tredje kvartal økte Bravida i Norge omsetningen med 40 prosent til 1 019 millioner svenske kroner.
tirsdag 19 desember 2017
Etter tredje kvartal har Bravida i Norge
en ordrereserve på 2 895 millioner
svenske kroner. Foto: Bravida

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 2 895 millioner, 77 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Omsetningsøkningen kommer hovedsakelig fra oppkjøpet av Oras, som ble gjennomført i mai i år. Datterselskapet har en årlig omsetning på rundt 1 200 millioner svenske kroner. Driftsresultatet økte med 16 prosent til 58 millioner svenske kroner, som gir en driftsmargin på 5,7 prosent. Justert for Oras var driftsmarginen 7,7 prosent.

- Det siste året har vi arbeidet hardt for å redusere sykefraværet. Fra 2016 til september i år er sykefraværet redusert fra 6,8 til 5,5 prosent. Samtidig har vi holdt de administrative kostnadene stabilt lave, selv om omsetningen har økt betydelig, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida i Norge.

- Ordreinngangen i kvartalet økte med 57 prosent til 1 180 millioner svenske kroner. Dette er 431 millioner mer enn samme kvartal i fjor.

- Vi er veldig fornøyd med både ordreinngangen og ordrereserven. Det gjelder spesielt større prosjekter med lengre varighet. Dessuten vokser vi på service som utgjør mer enn halvparten av virksomheten. Dette er et viktig satsingsområde, med et vekstmål på ti prosent pr. år.

- Også oppkjøpet av Oras har gått etter planen. At vi har god erfaring med oppkjøp sikrer en god integrasjon. Vi har blant annet byttet ERP-system og innført felles innkjøpssystemer for begge selskaper, samtidig som antall ansatte i administrative stillinger er redusert. Vi ser betydelige synergier og kostnadsbesparinger på innkjøp, administrasjon og lokaler og  implementeringen av Bravidas operative prosesser.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Energismarte bygg