NYHETER

Rekordomsetning på 300 millioner kroner

NYHETER - I fjor var aktiviteten svært høy. For første gang passerte Vintervollgruppen en omsetning på 300 millioner kroner, sier adm. direktør Stian Østerlie i Vintervoll.
fredag 15 februar 2019
HOTELLOPPDRAG. Vintervoll­gruppen
fikk i fjor en rekordomsetning på 300
millioner kroner. Oppdraget i
forbindelse med rehabiliteringen og
utbyggingen av Britannia Hotell i
Trondheim bidro til dette.
Foto: Vintervoll

- Dessverre er lønnsomheten redusert. For tiden er det et veldig sterkt prispress i prosjektmarkedet i Midt-Norge. Det opereres med til dels irrasjonelt lave priser. På de største prosjektene er det vanskelig å få lønnsomhet.

- Rehabiliteringen og utbyggingen av Britannia Hotell er det mest komplekse, krevende og spennende prosjektet vi har arbeidet med i 2018. Det er teknisk krevende, blant annet med mye nytt på styringssystemer.

- På det meste har vi hatt rundt 70 montører og lærlinger på bygget, der det gjenstår et par måneder med høy aktivitet før hotellet skal gjenåpnes for gjester 1. april i år.

- Heimdal videregående skole, som vi sluttførte i 2018, har et totalareal på 30 000 m2. Dette er et svært miljøvennlig bygg, der vi også installerte solcelleanlegg. Det er ett av flere større solcelleanlegg Vintervoll installerte i 2018. Dette gjelder blant annet på vårt eget hovedkontor, der vi selv prosjekterte, leverte og installerte. Vi er godt inne i dette markedet.

- Nye Nidarøhallen er annet stort prosjekt vi har arbeidet med. Hallen, som tar 8 000 tilskuere, har en mønehøyde på 25 meter. Her har det vært utfordrende å få tak i lifter som går høyt nok. Dette prosjektet fortsetter inn i 2019, med ferdigstillelse til høsten.

- Vintervoll har hatt alt elektroarbeid på de nevnte prosjektene. Egenprosjektering har vi kun utført på nye Nidarøhallen. Vi har en egen avdeling for prosjektering. Når vi får muligheten foretrekker vi å prosjektere selv.

Håper på økt lønnsomhet
- Ferdiggjøringen av de store prosjektene vil gi høy aktivitet gjennom første halvår i år. I tillegg starter vi på flere nye, mellomstore prosjekter. Utover året har vi behov for å flere store prosjekter.

- Selv om omsetningen nok blir mindre i 2019, vil sannsynligvis lønnsomheten øke. Det er svært stor etterspørsel i servicemarkedet, både i privat- og bedriftssegmentet. Smarte løsninger for lokal produksjon og lagring av energi, i tillegg til elbillading blir et stort marked.

- Med tanke på etterspørselen etter ny og smart teknologi blir 2019 kompetansens år. De første batteripakkene blir trolig levert i privatmarkedet i år. Om forslaget om effekttariff blir gjennomført, vil etterspørselen etter slike anlegg øke kraftig.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga