Rekordvekst i norsk solenergi

NYHETER Ifølge en markedsrapport Asplan Viak har laget på oppdrag for Solenergiklyngen ble det i 2019 installert mer enn 51 MW med solceller i Norge.
tirsdag 15 september 2020
Solceller på taket av Powerhouse Kjørbo 
Foto: Chris Aadland 

Dette er mer enn dobbelt så mye
som året før.
 

Rundt 60 prosent av solcellekapasiteten er installert på nærings- og industribygg, mens 35 prosent kommer fra private husholdninger. Ved utgangen av fjoråret var det installert rundt 120 MW med solceller. Mer en 100 MW er tilknyttet strømnettet. Siden utgangen av 2015 er solcellekapasiteten åttedoblet. 

- Økningen viser at både husholdninger og næringslivet har en økende bevissthet rundt solkraft, sier sivilingeniør Peter Bernhard i Asplan Viak, som også er med i Solenergiklyngen. 

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen fremhever at det er på tide å legge til rette for veksten i solenergi som trengs for å bli et fullelektrifisert samfunn.  

- På denne måten kan både solenergibransjen og det grønne skiftet komme styrket ut av koronakrisen. 

Offentlige initiativer, som eksempelvis Plusskundeordningen og støtteordninger for anlegg i boliger, kombinert med en sterkt økende etterspørsel fra private og offentlige aktører er noe av forklaringen på rekordveksten i det norske solenergimarkedet. 

- Solcellekapasiteten som er knyttet til strømnettet i Norge er mer enn 30 ganger så stor som i utgangen av 2015. I løpet av fire år har den økt fra rundt 3 MW til mer enn 100 MW. Dette er ingen overraskelse. Solkraft vokser raskt i Norge. På samme måte som i resten av verden, sier avdelingsingeniør Jarand Hole i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc