NYHETER

River gamle strømledninger

NYHETER Oppgraderingen av hovedstrømnettet i Norge innebærer ikke kun bygging av nye master og ledninger.
torsdag 30 november 2017
100 km med overflødig strømledning
rives i Nord-Norge. Her blir det igjen
urørt natur. Foto: Newswire

Mange steder blir anlegg det ikke lenger er behov for fjernet.

- Vi river rundt fem kilometer strømledning for hver tiende km vi bygger nytt, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Årsaken til at selskapet river så mye, er at nye ledninger og transformatorstasjoner gir stor kapasitetsøkning i nettet.

Riving av gammelt nett er en viktig del av miljøstrategien til Statnett.

- Siden dette arbeidet startet for 17 år siden, har vi revet 611 km med kraftledninger. I samme periode har vi bygd 1 173 km med nytt ledningsnett, sier Vardheim.

To av de største rivingsprosjektene er mellom Ørskog og Sogndal på Vestlandet, og Ofoten og Balsfjord i Nord-Norge.

På prosjektet Ørskog-Sogndal skal det rives 170 km med gamle kraftledninger, etter at 297 km med nytt strømnett er bygd.

I Nord-Norge er rivingsarbeidet i full gang.

- Den nye kraftledningen på 150 kilometer mellom Ofoten og Balsfjord er nettopp ­ferdigstilt. Her er vi godt i gang med å rive gammelt nett. Til sammen skal vi rive 100 km med ledning, sier Vardheim.

- På denne stekningen har det vært flere skred med mastehavarier og driftsproblemer. At vi river disse ledningene er derfor bra av hensyn til sikkerhet for vårt driftspersonell.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga