NYHETER

Romsdal får miljøferjer

NYHETER Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter elektrifiseringen av fergetrafikken.
onsdag 29 november 2017
Ferjesambandet Aukra–Hollingsholm. 
Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Nå står fergeforbindelser i Romsdalen for tur. Her bidrar Enova med inntil 46 millioner kroner.

Støtten gjør at fylkeskommunen kan stille strengere miljøkrav blant annet når fergesambandene Sølsnes–Åfarnes (på veien mellom Molde og Åndalsnes) og Aukra–Hollingsholm blir lyst ut på anbud.

- Vi er svært fornøyd med Enova-støtten. For å realisere gode miljøløsninger  er vi helt avhengig av gode støtteordninger. Dette reduserer merkostnaden fylkeskommunen får ved å stille strenge miljøkrav. Vi ser at tildelinger fra Enova gir store miljøforbedringer, sier samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova fremhever at det er viktig at myndigheter og oppdragsgivere gir tydelige signal om at elektrifisering er veien fremover.

- Derfor er vi glade for at Møre og Romsdal fylkeskommune har høye ambisjoner.

Oppstart for Romsdalspakken er januar 2020. Innen 2023 skal alle hybridfergene være på plass. Enova har med dette gitt tilsagn til elektrifisering av i alt 26 ferjesamband i Møre og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga