NYHETER

Salg og igangsetting av boliger faller

NYHETER I følge tall fra Boligprodusentenes Forening var både salg og igangsetting av nye boliger langt lavere i oktober i år enn i samme måned i fjor.
tirsdag 21 november 2017
Det synkende boligsalget begynner å
bremse igangsettingen av boliger. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Hittil i år er det solgt 21 prosent færre boliger enn i fjor. Salget av leiligheter er 35 prosent mindre enn fjoråret, mens eneboliger ligger 12 prosent under. De siste 12 månedene er det solgt 30 563 boliger.
Etter sju måneder med nedgang i salget, begynner dette å slå ut på igangsettingen av nye boliger. Hittil i år ligger dette tre prosent under fjoråret. Igangsettingen av leiligheter er tre prosent mindre enn fjoråret, mens eneboliger ligger 13 prosent under. De siste 12 månedene er det igangsatt 29 609 boliger.
Hytte- og fritidsboligmarkedet er i vekst. De siste 12 månedene er det solgt sju prosent mer enn fjoråret, mens igangsettingen ligger 24 prosent over.

- Vi er bekymret over nedgangen i igangsettingen av boliger. Boligbygging er en viktig bransje for norsk økonomi, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.
Han ønsker at den midlertidige boliglånsforskriften opphører fra sommeren neste år, og at Husbankens rolle må vurderes. Dessuten må det bli billigere å bygge.
- Mange pålegg gjør det unødvendig dyrt uten at det gir direkte utslag på bokvaliteten.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga