Satser på global landstrøm

NYHETER DSD (tidligere Det Stavangerske Dampskipsselskap) blir medeier i Zinus, som utvikler og produserer landstrøm- og autonome løsninger for skip.
fredag 25 september 2020
BÆREKRAFT. Konsernsjef Ingvald Løyning (t.v.) 
i DSD, styreleder Arne Mæland i Zinus og
adm. direktør Finn Inge Langeland i Zinus
 satser på bærekraftige landstrømløsninger 
Foto: Øystein Håvik

- Vi er svært fornøyde med å få DDS inn på eiersiden. Dette gjør det mulig å videreutvikle Zinus og satse enda sterkere globalt, sier konsernleder Jakob Særsten i Los Gruppen, som startet landstrømselskapet i 2018. 

Styreleder Arne Mæland i Zinus forteller at virksomheten, som har sju ansatte, merker økende etterspørsel etter nullutslippsløsninger i maritim sektor.  

- Vi har vokst jevnt siden starten for snart to år siden. Denne utviklingen fortsetter i år med en god ordretilgang. Med våre produkter og tjenester er vi også en bidragsyter til at samfunnet kan nå flere av FN sine bærekraftmål. 

Blir lagt merke til

Adm. direktør og teknologiutvikler Finn Inge Langeland i Zinus fastslår at løsningene til selskapet har truffet markedet svært godt.  

- De er både automatiserte, fleksible i forhold til plassering, tåler alle typer klima og bidrar estetisk i moderne havner. Dette blir lagt merke til i Norge, Europa, Asia og USA. Vi er i gang med å utvikle løsninger til markeder som cruise, ro-ro og oppdrettsnæringen. 

Bærekraftig vekstpotensial

Konsernsjef Ingvald Løyning i DSD fremhever at de er en langsiktig og aktiv eier, som investerer i bærekraftige selskaper med vekstpotensial.  

Zinus passer godt inn i vår eierstrategi med satsing på maritim sektor, mobilitet, turisme og helse. Landstrøm er en bærekraftig løsning med et globalt markedspotensial, der Zinus har et godt utgangspunkt for å ta en sentral posisjon. Samtidig som selskapet opplever stor interesse for sine løsninger, trenger de kapital for å vokse. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc