Seks milliarder til innovasjon, utvikling og omstilling

NYHETER Hittil i år har Innovasjon Norge tilført norsk næringsliv seks milliarder kroner til innovasjon, utvikling og omstilling. Av dette har 2,5 milliarder kroner gått til grønne prosjekter.
onsdag 12 august 2020
Adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon
Norge gleder seg over høy innovasjons-
aktivitet i norsk næringsliv
Foto: Astrid Waller

- Det er grunn til å glede seg over den høye innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv i første halvår. Bedriftene gjør langsiktige investeringer som bidrar til at det også etter krisen er et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, sier adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Som følge av koronapandemien har Innovasjon Norge i år fått doblet rammene for lån og tilskudd fra sju til 14 milliarder kroner. Prosjektene støtter dekker hele bredden av norsk næringsliv. Teknologi er en fellesnevner i mange av prosjektene, med ikt som den største enkeltsektoren.

Grønn omstilling

42 prosent av midlene Innovasjon Norge har delt ut går til grønn og bærekraftig omstilling.

- Potensialet for grønn verdiskaping er stort, eksempelvis på nye elektriske verdikjeder der Norge har særlig gode forutsetninger. Samtidig viser forskning at det er et gap mellom ambisjonene til selskapene og det de har råd til å gjøre, sier Haugli.

- Innovasjon Norge inviterer norske bedrifter til å bruke krisen til å gjennomføre den viktige og nødvendige ”selskapsreisen»” grønn omstilling representerer.

- Vi har virkemidler som kan redusere risikoen for bedrifter som gjennomfører grønne omstillingsprosjekter. Med suksess hjemme, kan norsk næringsliv også møte internasjonale behov. Dette er ambisjoner vi i endra større grad enn før kan bidra til.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc