Selger internkontroll i full bredde

NYHETER - Det er et godt markeds­potensial for Nelfo Internkontroll Kunde (IKK). Denne tjenesten har vi tilbudt siden 1998.
fredag 18 september 2020

?

FARLIG FEIL. Varmgang i kabel på grunn
av at det er brukt aluminiumskabel 
direkte inn på sikringen. Her skulle det
vært en overgang fra aluminiumskabel 
til kobberkabel, før den blir koblet til
sikringen 
Foto: EDA

- Vi har ti spesialiserte kontrollører som kun arbeider med dette, sier prosjektleder Lars-Åke Frøhaug i EDA.  

- I starten var det mye elkontroll og termografi. I dag er også nødlys, elbil­lading og brannvarsling viktige områder for slike kontroller.  

Fra skruing til kontroll

IKK er en modul i dataverktøyet Nelfo Integrator. Løsningen kan tilpasses alle periodiske kontroller eller verifikasjon av kundens elanlegg, inkludert sjekklister og måleprotokoller, i tillegg til håndtering av avvik og status. 

Frøhaug fremhever at slikt kontroll­arbeid kan være et spesielt godt tilbud til ansatte som sliter med belastning på kroppen, og ikke klarer å arbeide i faget lenger.  

- Disse kan gå over til internkontroll, der det ikke er skruing eller fysisk tungt arbeid. Slik kan bedriften ta vare på de eldre, og beholde kompetansen. 

Tilbyr avtale for alle nybygg

- Vi markedsfører IKK i hele bredden av kundeporteføljen. Alle nybygg skal ha avtale om kontroll av brannvarslingsanlegget. Når vi er ferdige med installasjonene i et nybygg, tilbyr vi full IKK-pakke til kunden. Mange takker ja.  

- Alle virksomheter er pålagt å ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (HMS) og at elsikkerheten på arbeidsplassen blir ivaretatt. Den gjeldende forskriften om internkontroll ble innført 1. januar 1997. Når vi overleverer et nybygg tilbyr vi også internkontroll. 

- Det største potensialet for salg er i nybygg og statlige og kommunale bygg. Vi får også stadig flere boligsameier på kundelisten. De tar kontakt med oss fordi de har fått pålegg etter et tilsyn.  

Hard og kort brems

Frøhaug forteller at korona-stengingen ga en svært merkbar effekt.  

- De første ukene bremset det kraftig. Spesielt kommunale eiendomsselskaper var usikre. Av hensyn til leietakerne var det også en del andre byggeiere som ikke ville slippe oss inn. Likevel tok det ikke så lang tid før de begynte å åpne litt opp igjen. Blant annet brukte kommunene stengte skoler til å få utført nødvendige installasjoner og kontroller.  

- Koronaen satte også en merkbar brems på salget av IKK. Dette har tatt seg opp igjen. Våre servicemontører driver mye aktivt salg av IKK. Det er først og fremst de som fanger opp dette behovet hos kundene.  

Godt fornøyd

- Oppfyller IKK-verktøyet behovene dere har? 

- Det er alltid forbedringspotensial. Siden vi har deltatt i utviklingen av IKK, har vi fått det slik vi ønsket oss. Vi er svært godt fornøyde med verktøyet. Skulle vi ha forslag til forbedringer, har vi god kontakt med Nelfo

Ajax Led
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc