Ser forbi koronapandemien

NYHETER - 2020 ble ikke så ille som vi fryktet i mars. Selv om vi stort sett har drevet som vanlig, var året litt mer rotete.
fredag 15 januar 2021
I koronaperioden har Ingeniør Ivar Pettersen
ansatt et par nye montører og tatt inn
lærlinger som planlagt 
Foto: Ingeniør Ivar Pettersen 

- Flere kunder stengte døren for oss, samtidig som det går tregere hos forbindelser og leverandører som har hjemmekontor. Dessuten har sykefraværet økt. Dette har gjort det vanskeligere å få lønnsom drift, sier adm. direktør Geir Ivar Pettersen i Ingeniør Ivar Pettersen i Drammen.    

- Vi har ikke sendt våre kontoransatte på hjemmekontor. Med cellekontorer har vi gode muligheter til å holde avstand. Antibacen er alltid for hånden. Selv om vi har hatt ett smittetilfelle og en og annen karantene, har vi i stor grad unngått smitte. 

- Vi har omrokkert en del mellom avdelingene for å unngå permitteringer. Likevel har vi ikke hatt arbeid til alle i egen bedrift gjennom hele året. Med å leie ut ansatte i perioder har alle ansatte hatt arbeid.  

- I 2019 hadde vi en rekordomsetning på 276 millioner kroner. Målsetting var å slå denne i 2020. På grunn av pandemien ender vi nok 10-15 millioner under fjoråret.  

- Som vanlig tok vi inn lærlinger i 2020. 40 av våre drøyt 220 ansatte er lærlinger. 22 av dem begynte hos oss i høst. Vi rigger oss for normaltilstander og bedre tider. Derfor satser vi også tungt på en intern etterutdanningspakke for elektrikerne. ²Bærekraftslaboratoriet² er lagt opp i henhold til både våre egne og FN sine bærekraftsmål. Vi kjører det i gang i små grupper, der vi tar høyde for smittefaren.  

- På grunn av smittetrykket har vi skjøvet på utplasseringen av vgs-elever. Dette forrykker litt på noen prosesser.  

Tror på omsetningsrekord

- Selv om vi er spent på hvordan koronapandemien vil påvirke starten av 2021, er målsettingen å sette omsetningsrekord i år. Ordreinngangen på slutten av 2020 og ordrereserven for 2021 er langt høyere enn normalt. Vi får se hvor raskt det blir en mer normal hverdag etter at vaksineringen begynner å virke. Det skjer vel trolig ut på våren en gang. I planene for 2021 har vi forsøkt å se gjennom krisen. Vi ser heller fremover enn å henge oss opp i dårlige nyheter. 

 

Bildetekst: 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar