NYHETER

Setter lit til ny norm

NYHETER - Veksten i solcellemarkedet i Norge tyder på et gjennom­brudd. Delnorm 712 i nye NEK 400 blir en viktig faktor i utviklingen av fagområdet, sier generalsekretær Ragnhild Bjelland-Hanley i Solenergiforeningen.
fredag 2 mars 2018
OPPDATERT NORM. Bruken av solcelle-
anlegg i Norge er i sterk vekst. Delnorm
712 i nye NEK 400 blir en viktig faktor
i utviklingen av markedet

- Fra 2015 til 2016 var det en kraftig vekst. Tallene for 2017 er ikke klare ennå. Trolig vil de vise en fortsatt betydelig økning.

Tror ikke det er mange useriøse
- Vi har opprettet et leverandørregister for å gjøre det enklere for kundene å finne leverandør­ene. Her kommer det stadig nye aktører. Vi har også inntrykk av at det er mye brukt av kundene.

- Kan den raske veksten skape et grå­sonemarked med useriøse aktører?

- Jeg har ikke inntrykk av at det er særlig mange useriøse aktører. Samtidig må vi være våkne for at med kraftig vekst kan det komme noen useriøse.

- Hva gjør Solenergiforeningen for å bidra til et seriøst solenergimarked?

- Vi utvikler kurs og veiledere. Blant annet samarbeider vi med Nelfo, DSB, NEK og REN om en veileder om solceller og elsikkerhet. Den har flere Best Practice-beskrivelser, som er nyttig både for prosjekterende, utførende og andre. Vi håper å få den ferdig i løpet av sommeren. Dessuten samarbeider vi med Solenergiklyngen om en veileder for den byggtekniske delen av et solcelleanlegg.

Tverrfaglig kompetanse
- Blant annet konferansen om solceller og elsikkerhet tidligere i år viser at det er en del diskusjoner i bransjen, blant annet om et sol­celleanlegg er et elanlegg eller ikke. Hva synes du om den diskusjonen?

- Det er både sunt og naturlig at veksten i dette markedet skaper en del diskusjon. Jeg opplever ikke at det er noen stor uenighet om at solcelleanlegg skal bygges som elektriske anlegg.

- Samtidig er det viktig å få frem at et solcelleanlegg er en bygningsteknisk installasjon. Solcelleleverandøren har ansvar for å sjekke at taket tåler tyngden av både solceller og snø, at anlegget tåler en gitt vindstyrke og at taket ikke får lekkasjer. Anlegget må være bygningsteknisk riktig og elsikkerheten må være ivaretatt. Det bygningstekniske er spesielt viktig for bygningsintegrerte solcelleanlegg. Å installere solcelleanlegg krever tverrfaglig kompetanse.

Solcelleanlegg er elektriske anlegg
Senioringeniør Kjetil Solberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastslår at det ikke er noen tvil om at et solcelleanlegg er et elektrisk anlegg.

- Dette gjelder også likestrømsdelen.

- For tiden er det stor oppmerksomhet på solcelleanlegg. Utfra det jeg kjenner til, er solcellebransjen en ryddig næring. Det siste året er mye kommet på plass. Både bransjeaktørene og vi har lært mye. At dette foreløpig er en liten bransje kan fort endre seg.

- Vi har også utført tilsyn hos noen av de største aktørene. De vi har fått bekymringsmeldinger på har vi fulgt opp. Samtidig har vi god dialog med de største aktørene. De har meldt seg ordentlig på.

- DSB har også bedt de lokale el­tilsyn­ene om å ha oppmerksomhet på utstyret, og skaffe oversikt over hva som importeres til landet.

- Er systemet godt nok rustet for vekst i dette markedet?

- Det er få store anlegg i Norge. Nabolandene har kommet mye lenger i ut­byggingen. Vi har en god dialog med dem, og lærer av erfaringene de har. Når nye NEK 400 kommer med en kraftig utvidet og omarbeidet utgave av delnorm 712, er vi mye bedre rustet for å gjøre tilsyn. Den har detaljerte beskrivelser av hvordan slike anlegg skal bygges.

Internasjonal standard
- Den internasjonale standarden, som har vært etterspurt over hele verden, ble ferdig i fjor vår. Det nye kapitlet i NEK 400 består i hovedsak av en oversettelse av denne standarden, pluss noen norske tillegg. Utvidelsen av delnorm 712 er resultatet av samarbeid mellom den internasjonale normkomiteen for elektriske lavspenningsinstallasjoner, IEC TC 64 og normkomiteen for solcelleutstyr, IEC TC 82. Det gjenstår å se hvordan nye NEK 400 blir innarbeidet og vil fungere i praksis. Jeg har god tro på at det går bra.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19