NYHETER

Setter søkelyset på ­digitaliserings-prosessen

NYHETER - Digitalisering er et sentralt tema på konferansen Energismarte bygg på Vulkan Arena i Oslo i mars, forteller Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i Nelfo.
mandag 12 februar 2018
ENERGISMARTE BYGG. Tema på konfer-
ansen Energismarte bygg i år er blant
annet digitalisering, bransjeglidning,
energiledelse og drift, nye effekttariffer
og rammevilkår

- Vi skal se på trender og omgivelser, og spør hva digitalisering og nye teknologier betyr for verdikjeden.

- Bransjeglidning er et annet tema. Tidligere bransjeskiller forsvinner. Blant annet er det mulig at it-bransjen og elektrobransjen smelter sammen. Her skal Stefan Hyttfors, som er en av Nordens ledende forelesere om trender, innovasjon og forretningsutvikling, snakke om hvordan teknologi vil endre måten bransjen arbeider på.

- Vi skal også diskutere fremtidens definisjon av energismarte bygg, og muligheter og utfordringer for byggeierne. Fremtidens bygg har ikke kabler. Spørsmålet er hvordan bransjen ser på sin egen rolle med tanke på denne utviklingen, og hvilken kompetanse dette krever.

Produkter er fortid
- Endringene som kommer, handler både om ny teknologi og tjenestene som er knyttet til de nye løsningene. Trolig er produktene fortiden, og tjenestene fremtiden. Da endres de tradisjonelle forretningsmodellene. Hvordan elektrobransjen skal tenke nytt i tilnærmingen til markedet, er tema for innlegget til førsteamanuensis Ranvir Rai ved Høyskolen Kristiania. Han er forsker og underviser i temaer relatert til innovasjonsledelse, tjenestedesign og forretningsmodeller.

- Delen om digitalisering blir avrundet med en diskusjon om hvordan medlemsbedriftene kan møte endringene som skjer.

Effekttariffer
- Med AMS og nye effekt­tariffer er spørsmålet om alle bygg får sol på taket og batteri i kjelleren. Konferansen setter søkelyset på hvordan elektrobransjen kan utnytte dette, og hvordan forbrukerne kan reddes fra ”monsterregninger”.

- Konferansen tar også opp energiledelse og drift. Vi skal se på potensialet for å spare energi. Avhengig av driften kan det være store forskjeller på energibruk i samme bygg. Her skal vi vise eksempler på hvordan Breeam-in-use kan brukes som et nyttig verktøy.

Rammevilkår
- Vi satser også på å få både rikspolitikere og Oslo-politikere til å snakke om rammevilkår. Energibruk i bygg er nødvendig for den grønne utviklingen. Det offentlige må gå foran med krav og praksis. Bellona-leder Fredrik Hauge avslutter konferansen.

Vil åpne øyne
Sværen sier at konferansen skal skape forståelse for det som skjer i markedet.

- Digitaliseringen treffer elinstallatørene like mye som leverandørene. Dette er en felles utfordring for bransjen, som i stor grad har løsningene. Om bransjen ikke blir mer synlig og forteller byggeierne om mulighetene, vil andre gjøre det.

- Dessuten lover vi inspirasjonsinnlegg, som vi håper kan føre til nytenking hos deltakerne.

- Er det stor aktivitet i Interessegruppa for energieffektivisering (IEE)?

- Det siste halvåret har IEE gjennomført frokostmøter i Bergen, Oslo, Tromsø og Stavanger. Vårt inntrykk er at byggeiere og bransjen er svært interessert i å lære mer om utviklingen. Her er det viktig å være oppdatert, blant annet med å delta på konferansen i mars og frokostmøtene IEE gjennomfører. 

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19