Sikker trening i virtuell modell

NYHETER - Med Nelfo sin virtuelle eltavle kan det øves trygt på å koble så ofte og mye som ønskelig, sier forlagssjef Arne Øgård i Elforlaget.
fredag 22 november 2019
VR-TESTING. Regionsjef Jan Jamesson i
Nelfo Oslo og omegn var en av mange
som testet VR-modellen på Nelfos
Årskonferanse. Her får han veiledning
av Åge Lauritzen, fagsjef for nettbasert
opplæring i Nelfo.
Foto: Laila Sandvold Macdonald

- Den virtuelle modellen passer godt til gruppearbeid, der én utfører den virtuelle jobben mens de andre følger med og diskuterer det som skjer på storskjermen. Det er også mulig å øve alene.

- Vi ser for oss at den blant annet kan brukes på opplæringskontorene, og til det årlige, obligatoriske FSE-kurset. Øvingen i VR-modellen kan inngå i den praktiske delen av dette kurset.

Har alt som trengs
- Det har tatt et snaut år å utvikle modellen, som er finansiert med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

- Tidligere har vi har laget en rekke digitale bøker med støtte fra direktoratet. Denne gangen utfordret de oss til å se fremover og strekke oss litt lenger. VR-modellen er vårt svar på denne utfordringen.

- Den er utviklet av en leverandør som har lang erfaring med å lage VR- og AR-løsninger. Modellen inneholder alt elektrikeren trenger for å utføre koblingen, som arbeidstøy, fottøy, hjelm og alt annet av verneutstyr. Verktøyet som er modellert, er det nyeste på markedet.

- Blir det valgt feil verneutstyr eller verktøy reagerer programmet. For å lykkes med installasjonen må det velges riktig.

- Er VR-modellen klar for markedet?

- Vi er snart klare for å få den ut til brukerne. Først må vi være sikker på at den fungerer hundre prosent, og at vi selv behersker den. I første omgang har vi kjøpt fire sett med briller, som vi tilbyr skoler og bedrifter. I starten har vi tenkt å leie ut briller og program.

- Etter hvert vil vi også kunne selge programmet. Den løsningen er ikke helt klar.

Bruk kunnskapen til ungdommen
- Blir modellen videreutviklet?

- Foreløpig ligger kun én av tre arbeidsmetoder i programmet, nemlig å arbeide nær spenningssatt anlegg. I neste runde kommer en arbeidsmetode for arbeid på spenningssatt anlegg og frakoblede anlegg. På litt lengre sikt kan det være aktuelt å legge inn sluttkontroll­målinger og tolking av måleresultater.

- Egentlig er dette et lite dataspill. Det kan mange av de yngste i bedriften mye om. Med denne modellen håper vi at sikkerhetsopplæringen kan bli mer gøy og spennende, også for de yngste. Det vil kanskje være noe skepsis blant de mer voksne. Jeg anbefaler at bedriftene bruker kunnskapen de unge har om dataspill til å få best mulig utbytte av slike løsninger. 

Avataren tar støyten
Åge Lauritzen, fagsjef for nettbasert opplæring i Nelfo, har vært med på å utvikle innholdet i modellen.

- Den gir mulighet for mengdetrening i etablering og avvikling av sikkerhetstiltak. I modellen fremstår spilleren som en avatar, som skal koble kabel på en effektbryter der spenningsførende deler er tilgjengelige. Velger spilleren feil sikkerhetsutstyr eller verktøy får avataren strømgjennomgang eller blir utsatt for en lysbue, og blir liggende livløs på gulvet. I virkeligheten kunne dette i verste fall resultert i en dødsulykke.

- Målsettingen er at mengdetrening i denne modellen skal gjøre det like naturlig å etablere sikkerhetstiltak ved arbeid på elektriske anlegg, som det er å ta på seg sikkerhetsbelte i bilen. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden