NYHETER

Sikre solcelleanlegg med fagmessig installasjon

NYHETER - Riktig installerte solcelle­anlegg er like sikre som andre tekniske installasjoner, fastslår teknisk leder Carl Christian Strømberg i solcelleleverandøren Sivilingeniør Carl Christian Strømberg.
onsdag 19 desember 2018
Viktig del av plusshus. Sivilingeniør Carl
Christian Strømberg har levert solcelle-
anlegget til PowerHouse på Brattøra i
Trondheim. 
Foto: Sivilingeniør Carl Christian Strømberg

- Ukvalifiserte som utfører installasjoner er den største elsikkerhetsrisikoen. Aller farligst er feilkobling mellom hvert panel. En vanlig feil er å bruke plugger fra ulike produsenter, spesielt der det settes egen plugg på kabelen. Denne pluggen må være den samme som på panelet. Pluggene må ha samme fabrikat, og presses med originalt pressverktøy. Ellers går det galt.

- Er det mye diskusjon rundt solcelleanlegg og elsikkerhet i Norge?

- Jeg tror de ivrigste til å diskutere elsikkerhet er telefonselgere som vil selge sikkerhetsutstyr. Strengt tatt er det ikke nødvendig med alle tilleggsproduktene. Vi har ikke hatt store problemer med de rundt tusen solcelleinstallasjonene vi har installert. Våre systemer sjekker anleggene daglig, og varsler ved feil.

Må tenke worst case
- Det har ikke vært mange hendelser i Norge å hente læring om elsikkerhet fra. Derfor er det viktig å tenke gjennom og diskutere worst case-scenarioer, og hva som kan gjøres for å forebygge dem.

- Vi har installert solceller i tretten år. Underveis har vi økt kunnskapsnivået. Eksempelvis lar vi pluggene til anlegget ligge på taket. Det er ikke bra om det oppstår en lysbue. Derfor hever vi dem et stykke opp fra taket. Det har vi også gjort på eksisterende anlegg. Oppfølging av anleggene etter idriftsettelse er viktig for elsikkerheten.

Skremmende
- Rise Fire Research leverte nylig en rapport om solceller og brannsikkerhet. De konkluderte med at branner kan starte i solcelleanlegg. Hva er din reaksjon på rapporten?

- Dette er kun en litteraturstudie. En del av innholdet har de rett og slett googlet seg frem til. Det forteller de også selv. Jeg tror det kunne blitt en mye bedre studie om Rise hadde fått muligheten til å snakke med de største leverandørene i Norge.

- Tallene fra Italia er skremmende. Jeg har sagt at det ikke oppstår brann i solcelleanlegg, inntil jeg ble kjent med disse tallene for litt over ett år siden. Spørsmålet er hva som er gjort. Med den eksplosive veksten i antall installasjoner det har vært her, er det nok fare for at det er en del lettvinte løsninger. Dette vil trolig ikke skje i Norge. Det siste året økte importen av solceller med 15 prosent her i landet. Dette er en jevn og kontrollert vekst.

- Elsikkerhet handler om kompetanse. DSB burde hatt solceller som et eget fagområde i Elvirksomhetsregisteret. Her er det flere aspekter å ta hensyn til enn for vanlige elinstallasjoner. Blant annet må løsninger for snø og vindlaster være med i prosjekteringen.

- DSB burde også fastslå hvilke regler som gjelder for installasjon av solcelle­anlegg. De må sørge for at alle gjør det riktig. Ellers er det ikke konkurranse på like vilkår.

Integrert i bygningsmaterialer
- Hvordan vurderer du markedsutviklingen?

- Jeg håper det blir flere anlegg for massemarkedet, ikke kun fyrtårnanlegg. Miljøkrigen blir ikke vunnet kun med slike installasjoner. Solceller må bli standard på alle bygg. På Østlandet begynner utbredelsen å bli bra. Resten av landet må komme etter. Det tror jeg også vil skje.

- For næringsbygg begynner solcelleanlegg å bli lønnsomt. For dem er det penger å spare på slike installasjoner. Det kommer også flere batterianlegg, som er en bonus for næringsbygg. Med batteribank får de et ups-anlegg på kjøpet.

- Det siste året har næringsbyggmarkedet flatet litt ut. Det skyldes at Asko ikke har bygget noen store anlegg i år. Selv om privatmarkedet vokser bra, er det lite sammenlignet med næringsbygg. Bygget til Rema 1000 på Vinterbro, der det skal leveres et stort solcelleanlegg til våren, tilsvarer rundt 600 privatboliger.

- I Europa er det en årlig jevn vekst på 15-20 prosent. I europeisk sammenheng er det norske markedet lite. Hos vår tyske leverandør står vi og FUSen for rundt to prosent av salget. Det svenske markedet er 10-15 ganger større enn det norske. I år blir det installert 200 MW, mot 20 MW i Norge. Den store frykten er at svenske myndigheter kutter støtten til slike installasjoner. Da ville flere tusen solcellemontører bli ledige, og vende blikket mot Norge.

- Hva skjer på teknologiområdet de neste årene?

- Solcellene blir litt bedre år for år. Den største endringen blir på integrerte solceller, som blir bygget inn i stadig flere bygningsmaterialer.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden