Sikrer internett til distriktene

NYHETER I forbindelse med bygging av nye kraftledninger forsterker Statnett også fibernettet.
tirsdag 18 juni 2019
Samtidig som Statnett bygger kraft-
ledninger over hele landet utvider de
også fibernettet. Det gir bredbånds-
tilgang til mange utkantstrøk. 
Foto: Johan Wildhagen/Statnett

- Vi etablerer fiberlinjer for å sikre kommunikasjon til alle våre stasjoner, slik at vi kan drifte kraftnettet effektivt. At det også kan gi et bedre bredbåndstilbud til distrikter og mer grisgrendte strøk er selvfølgelig positivt, sier Olav Stokke, direktør for IKT-infrastruktur i Statnett.

De siste årene har selskapet fullført en rekke store ledningsprosjekter, som Sima-Samnanger i Hardanger, Ørskog-Sogndal på Vestlandet, Kvinesdal-Sauda i sørvest og Ofoten-Balsfjord i Nord-Norge. Med etablering av fiberlinjer parallelt med disse prosjektene, har Statnett flere tusen kilometer fibernett.

I Nordland har Statnett i samarbeid med fylkeskommunen og regionale nettselskap etablert 1 000 km fiberkabler hele veien fra Narvik til Trondheim.

- Det har sikret fibertilgang til våre stasjoner i regionen, og flere kommuner og småsteder i Nordland og Trøndelag, der det ikke ville vært aktuelt å etablere fibernett, sier Stokke.

I Finnmark bygges det nye kraftledninger til Skaidi. Det vil bedre fiberkapasiteten i fylket. Dessuten etablerer Statnett i år fiber østover i Finnmark, både for å bedre kommunikasjonen til eksisterende stasjoner og styrke bredbåndsdekningen i Øst-Finnmark.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden