Sikrere og mer energieffektiv UPS

NYHETER - Vår nye versjon av UPS-en 93PM er sikrere og har bedre energieffektivitet. Den er trefaset, med et modulært og skalerbart design. Det kan legges til enheter i trinn på 50 eller 60 kVA, uten at nedetiden eller den kritiske lasten påvirkes.
tirsdag 26 januar 2021
Eaton har videreutviklet UPS-en 93PM,
som både reduserer driftskostnadene
og kan gi inntekter ved å sende strøm ut
på strømnettet og lagre energi
fra fornybare energikilder

- UPS-en er designet for å gi 100 prosent oppetid. Med HotSwap-funksjonen øker også tilgjengeligheten, sier produktsjef Fredrik Aandal i Eaton Norge.

- Kraftmodulene kan skiftes uten å skru av strømmen. Anlegget kan vedlikeholdes mens det er i drift. Flere UPS-er kan seriekobles uten en sentral kommunikasjonsbuss. It-sikkerheten styrkes med nettverkstilkobling fra et Eaton gigabit-nettverkskort og et Industrial Gateway Card.

Mer robust kraftnett

- Større UPS-anlegg kan samspille med kraftnettet. Med mer fornybar energi med store sesongvariasjoner i produksjonen, er det et økende behov for hurtig frekvensregulering. Samtidig gjør utveksling av energi med omverden at kraftnettet er mer uforutsigbart enn før.

- UPS-er kan bidra til å løse denne utfordringen med raskt å sende store energimengder ut på nettet. Dette gjør kraftnettet mer robust, samtidig som eierne av UPS-anlegg kompenseres for å stille strøm til disposisjon.

Pilotprosjekt

- Statnett har gjennomført et pilotprosjekt for å forske på hvordan raske energireserver som UPS-er kan støtte kraftnettet. Her falt et stort finsk kjernekraftverk ut, slik at de fikk testet reservene.

- UPS-er sin beste egenskap er hurtighet. Derfor var også et datasenter med mange slike komponenter en del av Statnett sitt forskningsprosjekt.

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar