NYHETER

Skal diskutere omstridt brannrapport

NYHETER - En ny rapport fra det branntekniske kompetansesenteret Rise Fire Research i Trondheim viser til tall fra Italia og Tyskland, som kanskje kan tyde på at solceller er mer brannfarlige enn vanlige elektriske installasjoner.
torsdag 13 desember 2018
BATTERIBRANN. Slik kan en brann i en
Li-Ion polymer batteripakke se ut.
Problemstillinger rundt batterier er tema
på Den nasjonale brann- og elsikkerhets-
konferansen i januar neste år. Foto: Nelfo

Det blir også antydet at solceller kan gjøre slukkearbeidet farligere for brannvesenet, sier Jon-Steinar Hanstad, nestleder i teknisk avdeling i Nelfo.

- I rapporten, som er laget på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), står det også at bygninger med solcelleanlegg er dårlig merket.

- Mange bransjefolk i Norge er skeptiske til rapporten. Blant annet blir det argumentert med at italienske anlegg sannsynligvis ikke er sammenlignbare med norske, og at den tyske studien viser at solceller ikke er mer brannfarlige enn andre elektriske anlegg.

- Dette er blant temaene som skal diskuteres på Den nasjonale brann- og elsikkerhetskonferansen vi inviterer til i samarbeid med Drammensregionens brannvesen og Norsk brannvernforening på Gardermoen i januar neste år.

- Vi gjentar suksessen fra i fjor med drøyt 230 deltakere. Målgruppen er elinstallatører, brannvesen, leverandører, produsenter, kommuner, tilsynsmyndigheter som DSB og DiBK, forskere, eiendomsforvaltere og forsikringsselskap. Her setter vi søkelyset på brann- og elsikkerhet i solcelleanlegg, batterier til lading av elbiler og velferdsteknologi.

Tidobling
Hanstad fastslår at i fjor økte installert soleffekt i Norge med 59 %.

- Denne utviklingen fortsetter med samme styrke. I rapporten ”Strømforbruk i Norge mot 2035” anslår NVE at kraftproduksjonen fra solceller i Norge vil øke fra 0,2 TWh i år til 1,9 TWh i 2030. Her er det et stort potensial for Nelfo-bedriftene.

- Med tanke på at DSB har definert solcelleinstallasjoner som elektriske anlegg, burde elinstallatørene ta på seg oppgaven som hovedentreprenør. I dette markedet er det mange som satser. Derfor må elinstallatørene ta grep for å ligge i front. Dette gjelder også batteriinstallasjoner for å lagre solenergien.

- I nærings- og kontorbygg er det stadig flere prosjekter der solceller er integrert i fasaden. Dette er store og tunge elementer som krever bygningstekniske tilpasninger. Derfor er det viktig for elinstallatørene å komme tidligst mulig inn i prosjektene.

- Det er DiBK som er tilsynsmyndighet for bygningsmessige tiltak. På konferansen skal sjefingeniør Vidar Stenstad i DiBK snakke om dokumentasjon og krav i TEK 17, solcelleanlegg som bygningselement og batterirom.

Nytt forskningssenter skal styrke brannsikkerheten
Hanstad forteller at det er forsket lite på brann i solceller i Norge.

- Det skjer det noe med i forbindelse med at Norges Forskningsråd gir 30 millioner kroner til å etablere et forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet. Senteret har fått navnet Fire Research and Innovation Centre (Fric). Det skal ledes av Rise Fire Research i Trondheim, med Ntnu og Sintef som forskningspartnere. Her skal det også ansettes en professor.

- Senteret skal blant annet forske på solceller og store batterier. Fric har partnere fra offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, eiendomsutvikling og forvaltning. Senteret har også knyttet til seg forskningsmiljøer både i Europa, USA og Canada de skal samarbeide med.

- På konferansen skal forsker Ragni Fjellgaard Mikalsen fra Rise Fire Research snakke om pågående forskning på integrerte solcelleanlegg.

Batteriteknologi
Hanstad sier at det skjer mye på ladeteknologi.

- Her setter vi blant annet søkelyset på batteriløsninger, overva°king, branner og brannsikkerhet, prosjektering av ladestasjoner, ladesystemer og regelverk, mens If Skadeforsikring skal dele sine erfaringer om utfordringer og risiko med oppladbare produkter og hvor store forsikringsutbetalingene er på dette området.

Eldrebølge
- Det blir stadig flere eldre i Norge. Her kan velferdsteknologi bidra til at folk kan bo lenger hjemme. På konferansen skal velferdsteknologiavdelingen i Helsedirektoratet fortelle om sitt syn på denne utviklingen.

- Vi skal også snakke om roboter som personlige assistenter hjemme, smarthusutviklingen og hvordan branner starter. Spørsmålet er hvordan brann- og elsikkerheten kan bedres i slike løsninger.

Høye forventninger
Beredskapskoordinator Henrik Trømborg i Drammensregionens brannvesen fastslår at den første konferansen om el- og brannsikkerhet i solcelleanlegg var svært vellykket.

- Vi har høye forventninger til oppfølgeren i januar neste år. Jeg tror vi var blant de første som samlet brann- og elbransjen til en slik konferanse. Det var viktig. Vi har sett tydelige resultater. De som prosjekterer store solcelleanlegg har etter konferansen forstått at brannsikkerhet er en viktig del av det de holder på med. Budskapet har nådd godt inn.

- Brannvesenet fikk både en bedre forståelse for elsikkerhet, og kunnskap som gjør at vi slipper å engste oss unødig. Vi ble også invitert til å delta i møter i normkomiteen som arbeidet med ny NEK 400. Her fikk vi muligheten til å påvirke delen som gjelder solcelleanlegg. Uten samarbeidet om konferansen hadde vi trolig ikke fått denne muligheten.

- Konferansen neste år tar i tillegg til solceller også opp batterier og velferdsteknologi. Når all teknologien hjemme etter hvert skal styres, er det viktig at montørene tenker på brannsikkerhet når de installerer disse løsningene.

- Blant innlederne er vi glade for å ha med DSB, som også var med sist. DiBK, som var sterkt savnet i fjor, er med i år. Vi er spente på hva de sier om det bygningsmessige. Det blir også interessant å høre Helsedirektoratet sitt syn på velferdsteknologi.

Møteplass
- I fjor var første gang vi gjennomførte den Nasjonale brann- og elsikkerhetskonferansen. Tilbakemeldingene fra deltakerne viser tydelig at det er behov for slike tverrfaglige møteplasser, der fagfolk fra ulike fagmiljøer kan diskutere felles problemstillinger. Dette følger vi opp med en ny konferanse i januar neste år. Målsettingen er både å forebygge branner ved å øke eliskkerhetsnivået og gjøre arbeidet til brannvesenet sikrere. Konferansen er et bidrag i arbeidet med å øke kompetansenivået hos medlemsbedriftene, sier Jon-Steinar Hanstad, nestleder i teknisk avdeling i Nelfo.

Les mer og meld deg på konferansen her

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden