NYHETER

Skal gjøre 25 000 strømkunder ”smartere”

NYHETER - Datastrømmen fra HAN-porten er det mest spennende med de digitale strømmålerne, fastslår Martine Andersen Ulvin, konstituert daglig leder i Oss Norge.
tirsdag 6 mars 2018
DIGITALE LØSNINGER. Utrullingen av
digitale strømmålere nærmer seg slutten.
25 000 brukere tester nye løsninger. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Selskapet er snart klar til å teste fremtidens løsninger hos utvalgte testbrukere.

- Vi vil undersøke hva det er behov for, og hva som kan gjøre dette interessant for kundene. Vi skal teste hvordan tjenester levert via HAN (Home Area Network) kan gjøre livet tryggere og enklere for strømbrukerne, og om det får dem til å redusere strømforbruket.

- Vi ser på andre bruksområder for datastrømmen fra HAN enn kun å lese av strømforbruket. Blant annet driver vi med maskinlæring (kunstig intelligens). Slik HAN-porten er konfigurert, kan vi identifisere en jordfeil på 2,5 sekunder. Det er nokså mye raskere enn om nettleverandøren oppsøker kunden dagen etter at jordfeilen ble registrert, for å informere om at det er en jordfeil i anlegget.

Del av nasjonalt prosjekt
Oss Norge driver ett av sju pilotprosjekter som har fått støtte fra Enova for å teste virkningen AMS-målerne har på kundeatferden og strømforbruket. Pilotprosjektet er et underprosjekt av prosjektet ”Smarte målere – smartere kunder”, som er satt i gang av Enova og NVE. De sju pilotprosjektene omfatter totalt 25 000 strømkunder. Prosjektet til Oss Norge gjelder 2 000.

- Oss Norge, som er et datterselskap av Glitre Energi, er etablet for å dedikere de nødvendige ressursene til digitalisering. Selskapet er 100 prosent digitalt og kundeorientert, sier Ulvin.

- For å teste HAN-porten og den nyutviklede brikken, har vi rekruttert testbrukere i Drammensområdet. Det var ikke vanskelig. I løpet av et par uker meldte rundt 600 abonnenter seg.

- Vi regner med å kommersialisere våre løsninger en stund før prosjektet avsluttes i 2021. Ser vi at vi har et konsept som fungerer godt markedsmessig, vil vi kjøre det i gang. 

Tester både avlesing og styring
Eidsiva, Gudbrandsdal Energi og Eliq tester løsninger hos 1 500 husholdninger.

- Det er litt variabelt i hvilken grad kundene bruker de nye løsningene. For kunder som er interessert i å følge med på og styre strømforbruket, er dette midt i blinken, forteller Lars Eivind Stagrim Håve, produktsjef energirelaterte tjenester i Eidsiva Marked.

- 300 av husholdningene har utstyr som kun gir energiinformasjon, som kan hentes ut med web eller app. 300 har fått det samme utstyret som den første gruppen, i tillegg til et eget touch-display.

- 900 av husholdningene får i tillegg til avlesingsmulighetene en såkalt LifeSmart styringspakke, med en multisensor og en transmitter for måleravlesing. I løpet av 1. kvartal i år får 300 av husholdningene tilgang til varmepumpestyring. Til høsten får de også tilgang til smarte styringsalgoritmer.

- Hva er erfaringene så langt i prosjektet?

- Det er ikke riktig så stor interesse hos kundene som bransjen har spådd. De som tar disse mulighetene i bruk, er også kreative og flinke til å bruke dem. De ser hvor mange muligheter det ligger i dette. ­Generelt vil det å leve energismart gi lavere forbruk.

- Vil Eidsiva satse på slike løsninger?

- Vi er i gang med å teste løsningene kommersielt, og vurderer løpende hvordan vi skal satse videre. Planen er å videre­utvikle dette. 

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19