Skal gjøre havvind til norsk eksportindustri

NYHETER Regjeringen støtter etableringen av et forskningssenter for miljøvennlig energi, NorthWind, med totalt 120 millioner kroner over åtte år.
tirsdag 16 februar 2021
Equinor, som er partner i NorthWind,
har blant annet bygget havvindparken 
Hywind Scotland 
Foto: Øyvind Gravås/Equinor 

Senteret skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri på havvind og nye grønne jobber. I tillegg til forskningspartnerne SINTEF, NTNU, NINA, NGI og UiO deltar mer enn 40 norske selskaper i forskningssenteret. Det er SINTEF Energi i Trondheim som er vertsinstitusjon for NorthWind. 

- Senteret er et viktig bidrag for å forsyne verden med fornybar elektrisitet. Arbeidsprogrammet i NorthWind er banebrytende og visjonært. Det skal bidra til verdifulle, radikale, grønne innovasjoner, sier konsernsjef Alexandra Bech i SINTEF. 

- Norge er en kunnskapsstormakt på havromsteknologi. Her etablerer NorthWind et landslag for å gjøre havvind til en svært viktig del av fremtidens energiforsyning. Kunnskapen som blir utviklet i senteret er også verdifull for andre havnæringer i Norge. 

Klyngeleder Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind Cluster sier at de 220 medlemmene har et sterkt engasjement for å utvikle ny kostnadsreduserende teknologi.  

- Vi ønsker et tett samarbeid med Northwind. 

Downlight
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar