Skal hjelpe 4 500 borettslag med klimaløft

NYHETER - Med et nytt kartleggingsverktøy skal vi hjelpe 4 500 borettslag og sameier til å bli mer bærekraftige. Rehabilitering er miljøvern i praksis, sier miljødirektør Birgitte Molstad i Obos.
mandag 9 november 2020
Miljødirektør Birigitte Molstad i i Obos (t.v.)
og styreleder Christina Scharffenberg i
Treskeveien borettslag, som har vært pilot
for prosjektet, tar miljøgrep 
Foto: Arash Nejad 

- Med verktøyet får styrene kartlagt hva de kan gjøre på områder som energiforbruk, avfallshåndtering, sosiale møteplasser, transport, sikkerhet, innkjøp og biologisk mangfold. Summen av alle små og store tiltak kan utgjøre en stor forskjell.  

- Vi arbeider med å få myndighetene til å innse viktigheten av å bidra til klimadugnaden der folk bor. Det trengs større politisk vilje til å bidra økonomisk, eksempelvis gjennom bedre incentivordninger, spisset Enova-støtte eller andre skatte - og avgiftstiltak. 

Ajax Led
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline