Skal holde de ansatte friske

NYHETER - Vi har iverksatt en rekke tiltak for å sikre nok bemanning til å opprettholde trygg og stabil strømforsyning, kraftproduksjon, fjernvarme og fiber.
fredag 27 mars 2020
Den høyeste prioriteten til BKK er holde
de ansatte friske, slik at selskapet kan
opprettholde trygg og stabil strøm-
forsyning og kraftproduksjon 

Alle som har mulighet til det arbeider hjemme. Også 1 000 daglige henvendelser til kundesenteret håndteres fra ansatte på hjemmekontor, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK. 

- Den største trusselen vi står overfor med koronapandemien, er om det skulle bli så mange syke ansatte at vi ikke klarer å løse våre samfunnsoppgaver. Vår høyeste prioritet er å begrense smitte og holde våre ansatte friske, spesielt de som er definert som kritisk personell. 

- Vi har også laget en intern app. Her skal de ansatte registrere løpende om de er friske, syke eller i karantene. Dette gir oss god oversikt. 

- For å redusere smittefaren er noen arbeidsoppgaver satt på vent. Eltilsyn hos privatpersoner er inntil videre stoppet. Samtidig oppsøker vi bedrifter og byggeplasser. Dette skjer i henhold til nasjonale retningslinjer og våre egne risikoanalyser. Vedlikeholdsoppgaver og arbeid som ikke er kritisk blir også satt på vent. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden