Skal rydde i smartbyjungelen

NYHETER Norske kommuner skal få én nasjonal veiviser for smartbysatsinger.
mandag 12 august 2019
Asker er blant kommunene som har
satset på smartbyområdet de siste årene 
Foto: Karine Johansen/Studio Oscar

- Ved å bli enige om hva som ligger i begrepet smartby, hva det betyr og hva det kan bidra til, øker sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner for fremtiden, sier prosjektleder Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Flere titalls kommuner er i gang med å lage egne smartbystrategier for å takle alt fra klimaforandringer til eldrebølgen og næringsutvikling. Enda flere sitter på gjerdet. På Arendalsuka i år skal DOGA, kommunenettverket Smartbyene og Nordic Edge lansere et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

I fjor foreslo stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) en nasjonal smartbystrategi for norske kommuner. Etter at forslaget ble nedstemt, bestemte DOGA og norske smartbykommuner seg for å ta forslaget videre i form av et felles veikart.

Kock Hansen forteller at veikartet er et felles verdigrunnlag kommuner og andre aktører kan arbeide etter.

- En av hovedmålsettingene er å få til mer og bedre samarbeid på tvers av sektorer, fagmiljøer og organisasjonskart. Det ligger et konkurransefortrinn i den såkalte norske smartby-modellen, der teknologi brukes for å løse konkrete utfordringer med utgangspunkt i innbyggernes behov.

Robotisering og AI i Narvik
Narvik kommune driver smartbysatsing med et ønske om økt tilflytting, lavere kostnader og økt effektivisering. Strategien ”Smart Narvik” er forankret på politisk toppnivå. Kommunen har fått på plass en offensiv it-avdeling som blant annet arbeider med kunstig intelligens (AI) og robotisering.

- Vi håper veikartet kan videreutvikles til en verktøykasse med gode ideer og metoder for gjennomføring og invitasjoner til samarbeidsprosjekter nasjonalt, sier prosjektleder Marianne Ingvill Thomassen i Narvik kommune.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden