NYHETER

Skal samarbeide om sikre solenergianlegg

NYHETER - Sammen med Drammens­regionens brannvesen og Norsk brannvernforening inviterer vi i januar neste år til en konferanse om solcellepaneler og sikkerhet, sier Jon Steinar Hanstad, fagsjef elektroteknikk i Nelfo.
torsdag 7 desember 2017
SKJERPER ELSIKKERHETSKRAVENE.
I den nye versjonen av NEK 400, som
kommer i 2018, er det blant annet krav
om at solcelleanleggene må tilrettelegges
for brann og redning

- Samtidig som solceller gir miljøvennlig energi, skaper de utfordringer. Spesielt om det begynner å brenne. Det er ingen som går ut på et tak om de risikerer å få 800 V gjennom kroppen. Brannfolkene må ha riktig og oppdatert informasjon om hva slags anlegg de skal slukke brann i. Da kan de utføre rednings­arbeidet mer sikkert og effektivt. Dette blir enda viktigere med tanke på at stadig flere bygninger får integrert solceller i fasaden og vinduer. Det er dette Nelfo-bedrifter, brannvesen, kommunale plan- og byggesaksavdelinger, eiendomsforvaltere, solstrømbransjen, konsulentselskaper, tilsynsmyndigheter, brukere og forskere skal diskutere på konferansen på Gardermoen.

Lite erfaringsgrunnlag
- Tidligere i år begynte det å brenne i et stort lager hos Asko på Vestby utenfor Oslo. Her var det solceller på taket. Det brant i sju dager før brannen, som startet i en truck, til slutt ble slukket blant annet med hjelp av helikopter.

- Selv om bruken av solceller har vokst sterk i Norge de siste årene, er det ­relativt lite erfaring med slike anlegg, både når det gjelder installasjon, bruk, drift, ved­likehold og slukking av branner. Solcelleanlegg er et område i startfasen i Norge. Konferansen på Gardermoen er et forum for å diskutere løsninger og er­faringer. Vi ønsker å sette et sterkere søkelys på dette fagområdet.

- I kjølvannet av den sterke veksten i bruken av solcelleanlegg har det dukket opp en rekke aktører som vil tjene penger på dette markedet. Her kan det også være useriøse selskaper. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i flere sammenhenger sagt at dette er et elektrisk anlegg, som betyr at elinstallatøren er ansvarlig. Dette er ikke alle enige i. Her må DSB tydeliggjøre hvem som er ansvarlig.

Branngater
 Hanstad sier at mange solenergianlegg blir bygget med avstand mellom solcellerekkene.

- Dette er strømfrie områder, der brannfolk kan arbeide uten å risikere å få strømgjennomgang. Her er det mulig for brannvesenet å slå seg gjennom taket ved en brann, eksempelvis for ventilering.

- I del 7 i den nye versjonen av NEK 400 som kommer neste år, er det krav om at solcelleanleggene må tilrettelegges for brann og redning, med innføring av soner uten paneler. Da kan stiger plasseres inntil mønet på taket. Det skal også være beskyttelse mot overspenning når anlegget går over en bestemt lengde. Endringene som kommer i del 7 i NEK 400 er kraftig opp­datert. Dagens norm for solcelleanlegg er fra 2014.

Hanstad opplyser at Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) ble invitert til å holde innlegg på konferansen på Gardermoen for å orientere om sitt syn på bygnings­messige tiltak for å tilrettelegge for installasjon av solcelleanlegg.

- Det ønsket de ikke.

Utenlandske erfaringer
 - Solenergi har vært brukt i mange år i flere europeiske land. Dette er kjent teknologi. På konferansen skal Jess Millner fra Fire Development & Innovation i Danmark fortelle om erfaringer fra det europeiske markedet.

- Forsker Reidar Stølen fra RISE Fire Research Norge skal snakke om hva som skjer med et solcellepanel under og etter en brann, mens forsker Kjell Sand fra NTNU blant annet vil orientere om siste nytt innen forskning på dette området.

Mer usikker enn redd
 Beredskaps­koor­dinator Henrik Trømborg i Drammens­­regionens brannvesen forteller at strøm er en sikkerhetsrisiko de ønsker å redusere.

- Vanligvis er ikke strøm et problem i forbindelse med brann og redningsarbeid. Selv om vi som regel får slått den av, skjer det at vi må slukke med strømmen på. Dette har vi kontroll på. Hos oss er det ingen som har fått strømgjennomgang.

- Vi er ikke redde for å slukke brann i et solcelleanlegg, men usikre på hvordan det skal gjøres. Dette er et nytt område for oss. Det vi vet er at så lenge det er lyst, er det alltid spenning på solcellen. Dessuten tar ikke selve solcellen fyr. Det er rør, kabler, komponenter, isolasjon og andre elementer som kobles til anlegget som brenner.

- Foreløpig har ikke solcelleanlegg vært årsak til branner i Norge. Her er det lite erfaringer å vise til. Dette gjelder også i utlandet. Vi har hørt at det har vært to dødsfall i Frankrike, uten at vi har fått det bekreftet.

- Bruken av solceller er sterkt voksende i Norge. Vi skal være forberedt på denne utviklingen. Derfor trenger vi mer kunnskap. Dette er grunnet til at vi tok initiativet til konferansen vi skal gjennomføre sammen med Norsk brannvernforening og Nelfo.

Alltid klar
 - Hva gjør dere om dere måtte slukke brann i et solcelleanlegg?

- Vi er alltid klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og verdier. Det ville vi selvfølgelig gjort her også. Som vanlig ville vi ha vurdert situasjonen og prøvd å slukke.

- Mye kan skje i en brann. I løpet av sekunder kan situasjonen endre seg dramatisk. Størrelsen har også stor betydning.

- Lærte dere noe av brannen på lageret til Asko?

- Ikke annet enn at brannvesenet valgte å ikke gå ut på taket, der solcellene var montert.

Nye krav
 - I den reviderte utgaven av NEK 400 kommer det krav om at solcelleanleggene må tilrettelegges for brann og redning, blant annet med branngater og muligheten til å sette opp stiger. Hva synes du om dette?

- Slike krav vil gjøre brann- og redningsarbeidet sikrere og mer effektivt.

- Når det gjelder bygningsmessige tiltak er det Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) som er riktig instans. Spørsmålet er om det kommer krav i Plan- og bygningsloven om tilrettelegging for å installere solceller. I den siste utgaven er det ikke nevnt et ord om dette. Vi inviterte Dibk til å presentere sitt syn på konferansen. Det var de ikke klare for.

- Vi forstår det slik at direktoratet har satt i gang et prosjekt for se på problemstillingen. Det er bra om konferansen har bidratt til å sette fart på denne prosessen, sier Trømborg, som fremhever viktigheten av at det kommer et regelverk til hjelp i byggesaksbehandingen og brannprosjekteringen.

Han roser også samarbeidet med Nelfo.

- Vi håper dette er starten på et godt samarbeid, ikke bare på sikkerhetsproblematikk rundt solceller, men alt som gjelder brannsikkerhet.

Meld deg på konferansen her

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga