Skal være forut batterilagringstrenden

NYHETER - På et webinar i november i fjor presenterte vi ”Batteripakken” for rundt 400 deltakere. Dette er et tydelig signal om at mange ser et marked for å lagre strøm på batterier, sier fagkonsulent Marie Kolderup i Nelfo.
mandag 25 januar 2021
STORT MARKEDSPOTENSIAL.
- Med økt  elektrifisering, svingninger og
differensiering i strømprisen, endringer
i nettleiestrukturen, utrulling av smarthus-
løsninger og installasjon av lokale sol-
celleanlegg, er det et stort potensial for
batterilagring, sier fagkonsulent
Marie Kolderup i Nelfo 

- Med pakken, som består av nettkurs, webinarerpodcaster, veileder og dokumentasjonspakke, skal vi øke kompetansen til medlemsbedriftene og være forut batterilagringstrenden. 

- Et resultat av den eksplosive utbyggingen av solenergi­anlegg, er at stadig flere også installerer batterier for å lagre strømmen. Et batterilager kan øke utnyttelsen av lokal energi­produksjon fra solcelleanlegg, kutte effekttopper og redusere nettleien. Sannsynligvis vil batteriinstallasjonene øke på samme måte som solceller har gjort de siste årene. Her skal vi hjelpe medlemsbedriftene med å posisjonere seg.  

- Vi får daglige henvendelser om batteriproblematikk. Her har vi også gjennomført webinarer, der vi svarer på spørsmål fra deltakerne. Mange vil konkurrere på dette relativt nye området.  

Tverrfaglig tyngde

 - Hovedelementet i pakken er en veileder for brannsikker strømlagring på Litium ion-batterier i privat­boliger. Den tar for seg hele prosessen fra kunden bestiller et anlegg til det er installert og dokumentert. Veiledningen skal bidra til at installasjonen blir så trygg og elsikker som mulig.  

- Målgruppen er elektroinstallatører som monterer batteriene. Også rådgivende ingeniører, arkitekter, brannvesen og andre aktører som arbeider med batteriprosjekter kan ha nytte av veilederen. Dessuten har vi laget informasjon for boligeiere, som skal forklare slike installasjoner på en enkel måte. 

Kolderup fremhever at veiledningen, som er basert på delnorm 806 i NEK 400:2018, er et resultat av et bredt faglig samarbeid mellom Nelfo, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Drammensregionens brannvesen (DRBV) og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).  

- Dette sikrer god dekning både når det gjelder bygg, brannsikkerhet, elsikkerhet og kjemi. Etter hvert som nye standarder lanseres og erfaring med teknologien øker, blir veilederen oppdatert. 

Barrierer

 - Er Litium ion-batterier sikre nok?  

- Det finnes gode løsninger og metoder for sikker installasjon av batterier i nødstrømsystemer og UPS-er. Dette er hovedsakelig bly-syre batterier. Fordi Litium ion-batterier passer bedre til å lagre solstrøm og kutte effekttopper, er denne teknologien også mye brukt i forbrukerelektronikk og elbiler.  

- Utfordringen er at om det eksempelvis oppstår en kortslutning, blir den elektrokjemiske energien til varme. Samtidig antennes materialene i batteriet, slik at det utvikles giftige og brennbare gasser. Denne kortslutningen lar seg ikke ”slukke”.  

- Batteriene er også svært følsomme for dyputlading og over­lading, som kan skape en ustabil situasjon med utvikling av varme og gasser. Derfor er det svært viktig å bygge barrierer rundt batterisystemene. Til tross for dette er det svært liten sannsynlighet for at batteriene begynner å brenne. Av 1 million produserte batterier er det kun noen få som vil forårsake en termisk hendelse. Riktig installert utgjør ikke batterier større risiko enn annet utstyr som oppbevares og brukes i boliger. 

- Samtidig er det viktig å tenke på at konsekvensene av en termisk hendelse kan være store, spesielt i større batterisystemer. Det er nettopp derfor vi har utarbeidet veilederen. 

- Finnes det batteristandarder?  

- Energilagring på Litium ion-batterier er en relativt ny teknologi, som det ikke er noe klart og avgrenset regelverk for. Her har den europeiske standardiseringsorganisasjonen IEC satt i gang en prosess for å lage en standard. Veilederen i ”Batteripakken” er basert på delnorm 806 i NEK 400:2018, som også omhandler andre batterikjemier. 

Stort markedspotensial

 Med økt elektrifisering, svingninger og differensiering i strømpris, endringer i nettleiestrukturen, utrulling av smarthusløsninger og installasjon av lokale solcelleanlegg, ser Kolderup et stort potensial for batterilagring.  

- Dette blir en viktig del av fremtidens kraftsystem. Også Vehicle-to-grid (V2G) og Vehicle-to-home (V2H), der elbiler brukes som lokale energilagringssystem er en del av denne utviklingen. Disse løsningene gjør det mulig å sende energi fra bilen tilbake til nettet eller installasjonen hjemme. 

- Kraftig reduserte priser på Litium ion-batterier er en annen viktig driver i utviklingen av dette markedet. Ifølge en fersk rapport fra Bloomberg New Energy Finance er den redusert med 87 prosent fra 2010 til 2019, sier Kolderup, som fremhever at Nelfo også arbeider næringspolitisk med batterilagring. 

- Blant annet med å få myndighetene til å støtte slike løsninger, på samme måte som solcellepaneler. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar