NYHETER

Skal vokse gjennom oppkjøp

NYHETER - Vi har en klar strategi om å vokse de neste årene. Konsernet planlegger en årlig vekst på fem-sju prosent av omsetningen gjennom oppkjøp, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge.
torsdag 1 november 2018
MÅ KUNNE KONKURRERE. - For norsk
elektrobransje er det viktig å ha store
aktører som kan konkurrere om de
store nasjonale prosjektene, sier adm.
direktør Tore Bakke i Bravida Norge.
Her fra byggingen av Østfold-sykehuset
som ble åpnet i 2015. 
©Fotograf John Petter Reinertsen

- Siden 2015 har salget økt med rundt 1,8 milliarder kroner. En del av det er organisk vekst. Mye er også oppkjøp. Denne satsingen fortsetter.

- Vellykkede oppkjøp er ingen selvfølge. En viktig forutsetning er at begge parter er motivert for å få det til. Det er også viktig å ta godt vare på de ansatte i bedriften som blir kjøpt opp, og sørge for at de blir integrert på en god måte.

- Vil trenden med oppkjøp i bransjen fortsette? Vil småbedriftene overleve?
- Det er behov for en miks av store og små bedrifter. Samtidig tror jeg det vil være en viss konsolidering, i hvert fall på enkelte segmenter. Når det gjelder serviceelektro vil nok de mindre bedriftene bestå som i dag. Prosjektmarkedet vil tvinge frem økt profesjonalisering og behov for spisskompetanse. Det kan både være vanskelig og dyrt å skaffe eller utvikle dette på egenhånd. Bravida har mer enn 60 avdelinger fordelt på 30 steder i Norge. Vi har ikke spisskompetanse på alle områder i hver avdeling. Siden dette er en kostnadsdrivende faktor, er vi avhengige av å samarbeide over avdelingsgrensene.

Satser på egne ansatte
- Hvor store må elinstallatørene være i fremtidens prosjektmarked?

- Det avhenger av kompleksiteten. Vi satser på egne ansatte. Det betyr at vi må ha en viss størrelse. I Norge har Bravida rundt 3 000 ansatte, samtidig som vi hvert år tar inn 150 lærlinger. En av fordelene ved å være en del av et større konsern, er at kompetansekraften kan økes gjennom lavere kostnader. Dette får vi kun om vi følger felles systemer og prosesser. De som baserer seg mer på innleie, har ikke samme behov for å være store.

- For norsk elektrobransje er det viktig å ha store aktører som kan konkurrere om de store nasjonale prosjektene. Ellers kommer utenlandske aktører og tar dem. De neste årene kommer det mange slike prosjekter, blant annet nytt regjeringskvartal, flere store sykehus og store infrastrukturutbygginger. Vi ønsker at disse skal utføres av norske selskaper.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
God sommer