Skaper tillit i kriseår

NYHETER - Å hjelpe medlemmene med å komme gjennom koronakrisen har vært førsteprioritet i 2020. Arbeidet, som blant annet skal bidra til å holde aktiviteten i gang, unngå permitteringer og oppsigelser og fortsette inntaket av lærlinger, fortsetter med samme styrke i 2021, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.
torsdag 17 desember 2020
- At Nelfo aldri tidligere har hatt så mange
medlemmer er et tydelig signal om tillit, og
at fellesskap gir styrke, sier adm. direktør
Ove Guttormsen i Nelfo
©Fotograf John Petter Reinertsen

- I krisetider er tillit viktig.
At Nelfo aldri tidligere har hatt så mange medlemmer er et tydelig signal om tillit, og at fellesskap gir styrke.
Det siste året er antallet økt
med 150 til mer enn 1 800 medlemmer med drøyt
30 000 årsverk.
1 149 av dem er lærebedrifter med totalt 4 864 lærlinger.

Strenge koronatiltak

- Siden begynnelsen av mars
har Norge levd med strenge koronatiltak. Slik blir det sannsynligvis også i 2021. Pandemien har vist at kriser kan ramme fort og hardt. Ikke siden andre verdenskrig har situasjonen vært like alvorlig. Med økt smitte og flere døde over hele verden, er det ingen som vet hvor lenge pandemien vil vare.

- Nelfo har snudd seg raskt rundt og tilpasset seg situasjonen, blant annet med å utvikle webinarer, lage informasjonsfoldere om smitteverntiltak både for kunder og ansatte, kjøre kampanjer på sosiale medier, fremme innspill overfor myndighetene som kan bedre rammebetingelsene og informere om statlige krisepakker og restriksjoner. Dette er en kontinuerlig pågående prosess. Stor trafikk på hjemmesidene til Nelfo viser at medlemmene tar smittesituasjonen på alvor.

Tredobling

- Koronapandemien har også bidratt til en eksplosiv bruk av digitale løsninger. Dette har Nelfo fulgt opp, blant annet med å utvikle en rekke webinarer. Det har ført til at bruken av det nettbaserte opplærings- og kompetansehevingstilbudet har eksplodert, med tusenvis av deltakere. I forhold til i fjor er bruken mer en tredoblet. Dette viser at medlemmene tar tak i ny teknologi.

Vaksine på veg

- Situasjonen for elektrobransjen er ikke bekmørk. Omsetningen i fjor var på rundt 70 milliarder kroner. Ifølge den siste markedsrapporten til Nelfo blir det omtrent samme resultat i år. Neste år viser prognosene at omsetningen reduseres med fire prosent, før det snur med en vekst på tre prosent i 2022.

- For å holde aktivitet i gang må medlemmene være oppdaterte på koronapandemien. Slik kunnskap vil både skape tillit hos kundene og øke konkurransekraften. Dette skal Nelfo hjelpe medlemmene med.

- En vaksine er nødvendig for å stoppe koronaviruset. Den er på veg, slik at bransjen forhåpentligvis kan begynne å forberede seg på å komme tilbake til normalen.
God jul og godt nyttår!

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud