Skipselektro-møteplass i 23 år

NYHETER Nelfos interessegruppe for skipsinstallasjon og service (NISS) er kanskje ikke så godt kjent blant elinstallatørene i innlandet. For selskapene langs kysten har den vært et viktig møteplass i 23 år.
tirsdag 14 mai 2019
Regionsjef Øyvind Myhra i Nelfo Møre
og Romsdal

- Gruppen er høyst oppegående. Selv om dette er et smalt fag­område, er det en stor og viktig næring. Skips­elektro, både nybygg og service, er et marked mange av medlemsbedriftene i vår og andre regioner langs kysten har en betydelig del av sin virksomhet rettet inn mot, sier regionsjef Øyvind Myhra i Nelfo Møre og Romsdal. 

- Vi har medlemsbedrifter fra Flekkefjord i sør til Tromsø i nord. Gruppen skal skape et felles nettverk og samarbeidsforum for elinstallatører som satser på skipselektro. Nettverket består av alt fra elinstallatører, myndighetsaktører, bransjeorganisasjoner og skipsverft til leverandører, konsulenter, forsikringsleverandører og andre aktuelle grupperinger. Hovedmålsettingen med gruppen er å drive medlemsservice.

- Vi vektlegger blant annet lønns- og tariffspørsmål, økonomi- og prosjektstyringssystemer, rasjonell personellutnyttelse, kompetanseutveksling og styrking av verftsindustrien. En viktig målsetting for NISS er at skipsbransjen blir mest mulig konkurransedyktig.

- Hva har vært de viktigste om­rådene for NISS det siste året?

- Vi har blant annet arbeidet inn mot leverandører av finansieringsordninger, kommunikasjonsleverandører og landstrømprosjekter. Dessuten er vi opptatt av batteri­teknologi. For tiden er det mye oppmerksomhet på elektrifisering av maritim sektor. I fjor var vi også på besøk ved Norsk maritimt kompetansesenter, der de blant annet arbeider med VR-løsninger for den maritime næringen. Et annet prioritert område er kompetanseutvikling.

Jevnlige møter
Myhra forteller at NISS har flere årlige møter og samlinger.

- Årsmøtet i mars i år ble spesielt interessant. Da ble vi ble invitert til bedriftsbesøk og omvisning på Ulstein verft. Der er byggingen av den første hybridfergen til Color Line, Color Hybrid, godt i gang. Her konstaterte vi at Ulstein Elektro Installasjon er i full sving med elektroinstallasjonene på skipet.

- Er det nødvendig å endre måten gruppen arbeider på?

- Med stadige endringer må vi alltid tenke nytt. Det er god oppslutning og stemning i NISS. Siden starten har vi hatt stabile medlemmer. Selv om noen forsvant i forbindelse med oljebremsen, er det kommet nye. I dag har gruppen 20 medlemsbedrifter, som samlet har 800 ansatte.

Samholdet betyr mye
Daglig leder Dagbjørn Myklebust i Ulstein Elektro Installasjon forteller at selskapet har vært med i NISS siden starten for 23 år siden.

- For oss betyr samholdet i NISS mye. Dette er en god møteplass, der vi treffer andre som driver i samme bransje for å utveksle kompetanse, tanker og erfaringer.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden