NYHETER

Skolebygg skal lære av brukerne

NYHETER Selvlærende SD-anlegg er målsettingen når Levanger kommune og ISI-Tech starter et utviklingssamarbeid for å lage verdens smarteste skolebygg, som skal lære av brukerne.
onsdag 20 mars 2019
MASKINLÆRING.
Store deler av ventilasjonsanlegget på
Halsan skole skal byttes, samtidig som
maskinlæring innføres. Fra venstre
prosjektleder Odd Anders Alstad i Levanger
kommune og daglig leder Åsmund
Holand i ISI-Tech

Halsan skole, som er bygd i 1996, er på 3 200 m2. Den har plass til 200 elever fra første til sjuendetrinn og 30 ansatte. Skolen varmes opp med ­elektrisitet.

Prosjektet skal både optimalisere driftskostnadene og forberede innføring av effekttariffer som vil variere gjennom døgnet. Hvert år bruker skolen rundt 500 000 kWh strøm. Med mer intelligent styring skal det årlige strømforbruket reduseres med 50 000 kWh. Enova støtter prosjektet med 400 000 kroner.

Utviklingsprosjekt
- Dette er helt nytt. Vi vet ikke ennå hva vi skal legge inn i bygget. Det skal utviklingssamarbeidet finne ut av, sier prosjektleder Odd Anders Alstad i bygg- og eiendomsenheten i Levanger kommune.

- Samtidig som vi skal spare energi, skal brukerne av bygget få bedre komfort. Det er kun rommene som er i bruk som skal ha riktig lys, temperatur og ventilasjon. Ubrukte rom skal justeres ned. Datamaskinen som styrer bygget skal lære seg hvordan det brukes uten kontroll fra drifts­personell eller forhåndsinnstilt tidsstyring.

- Temperatur, luftkvalitet og bevegelse i rommene skal registreres av følere som sender signaler til datamaskinen som styrer de tekniske anleggene. Dessuten skal blant annet værmeldingen og fremtidige strømpriser legges inn for å kjøre oppvarming når det er billigst, uten at det går ut over kvaliteten på inneklimaet.

- Eksempelvis kan varmekabler kjøres på natten for å bruke betonggulvet de ligger på som varmemagasin. Da unngår skolen å bruke topplast på tider av døgnet da mange av rommene er i bruk og trenger energi, eller når strømprisen er høy.

IoT-teknologi
Daglig leder Åsmund Holand i ISI-Tech forteller at vanligvis er inneklima det viktigste parameteret.

- Nå skal vi bruke IoT-teknologi for å ta hensyn til flere parametere som værprognoser og varierende energipriser. Målsettingen er å utvikle en løsning for Halsan skole som med enkle tilpasninger kan brukes på mange ulike typer bygg, både gamle og nye.

- Selv om vi har lang erfaring med energisparing og byggautomatisering, er det første gang vi arbeider med et selvlærende bygg. Vi skal utvikle og programmere dataløsningene som skal forestå selvlæringen og datautvekslingen mellom disse og de tekniske systemene i bygget.

- Siden 2005 har vi utviklet og levert smarte flerfaglige energispareløsninger til bygninger over hele landet. Dette gjelder blant annet Trønderhallen i Levanger, Molde sykehus og Knausensenteret og Kronen i Molde. Det mest avanserte prosjektet vi har vært med på er Entra Eiendom sitt bygg Brattørkaia 15 A-B i Trondheim.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden