Skyhøy investeringsvilje

NYHETER En undersøkelse Norstat har gjennomført for it-selskapet Computas viser at åtte av ti selskaper har gjennomført digitaliseringstiltak på grunn av koronaviruset.
fredag 21 august 2020
Koronaviruset har i rekordfart digitalisert
norske selskaper
Foto: Computas

Dette gjelder blant annet utrulling av samhandlingsløsninger for egne ansatte (51 prosent), utvikling av nye løsninger og tjenester (47 prosent)
og opplæring av ansatte i bruk av ny teknologi og digitale verktøy
(36 prosent).

- Investeringsvilligheten er skyhøy både i offentlig og privat sektor. Mange virksomheter var mer modne for digitalisering enn de selv trodde, sier adm. direktør Trond Eilertsen i Computas.

I undersøkelsen svarer mer enn annenhver bedriftsleder at de planlegger å øke investeringen i ny teknologi i løpet av de neste 12 månedene. Nesten halvparten av disse gjør dette som en direkte konsekvens av koronaviruset.

I den sistnevnte gruppen svarer nesten halvparten at årsaken er at de må tilpasse seg nye behov hos egne ansatte, mens hvert tredje selskap vil tilpasse kjernevirksomheten til nye markedsbehov.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Easycalc