Smittevern den nye standarden

NYHETER - Koronapandemien får varige konsekvenser for samfunnet. Sannsynligvis blir det aldri som før.
fredag 6 november 2020
- I dagens situasjon er stor oppmerksomhet
på smittevern en viktig konkurransefaktor,
sier Eirik Remo, fagsjef HMS i Nelfo

- Stadig nye koronautbrudd gjør folk redde. Smitteangst preger land over hele verden. I denne situasjonen har smittevern aldri vært mer aktuelt. Dette blir den nye standarden, sier Eirik Remo, fagsjef HMS i Nelfo.

- Koronapandemien skaper utfordringer for medlemsbedriftene, blant annet er folk skeptiske til å slippe elektrikerne inn i sine hjem. Resultatet er mindre oppdrag. Her har Nelfo gjennomført kampanjer, der budskapet er at medlemsbedriftene tar smittevern på alvor.

- Blant annet er det laget informasjonsfoldere som beskriver tiltak som blir gjennomført for at ingen skal bli smittet, hverken kunder eller ansatte. Prosedyrer og sjekklister for smittevern, som skal gi en best mulig sikker hverdag, er et annet viktig element. Dette ligger både på hjemmesidene og i Nelfo Internkontroll (NIK). Med appløsningen i NIK får alle ansatte tilgang på oppdatert informasjon.

Skjerper HMS-arbeid

- Mange spørsmål om smittevern og høy trafikk på hjemmesidene til Nelfo viser at medlemsbedriftene tar koronapandemien svært alvorlig. I dagens situasjon er stor oppmerksomhet på smittevern en viktig konkurransefaktor. Derfor er det grunn til å tro at smitteverntiltak har bidratt til at mange Nelfo-bedrifter har klart seg bra gjennom koronakrisen. Økt oppmerksomhet på smittevern skjerper også HMS-arbeidet.

- Ifølge EL og IT Forbundet er det mange arbeidsgivere som ikke bruker verneombudene i smittevernarbeidet. Med tanke på at disse har en lovbestemt rolle i bedriften, anbefales det at de blir brukt som en ressurs i det daglige HMS-arbeidet.

Ferskvare

- Under koronapandemien har det vært utfordrende å gjennomføre den årlige lovpålagte FSE-opplæring med førstehjelp. Her er Nelfo i jevnlig kontakt med DSB om hvordan sikkerhetsopplæringen kan gjennomføres på en faglig og smitteforsvarlig god måte.

- Informasjon om smitteverntiltak er ferskvare. Myndighetene kommer stadig med nye anbefalinger og påbud. Her er det viktig at medlemsbedriftene holder seg oppdatert.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline