NYHETER

Sol slår vind innen 2025

NYHETER - Solenergi slår vindkraft innen 2025, vannkraft innen 2030 og kullkraft innen 2040.
fredag 15 mars 2019
STRØMLAGER. Johan Cruyff Arena i
Amsterdam har installert en batteri-
løsning for å lagre solstrøm. Anlegget
har en nominell effekt på 3 MW

I følge Det internasjonale energibyrået (IEA) er dette kun starten på solenergimarkedet, sa Per Lindberg fra Multiconsult på Energismarte Bygg konferansen.

Lindberg tegnet et bildet av et marked som for alvor er i ferd med å ta av.

- Bransjen er fortsatt litt umoden. Samtidig nærmer det seg grensen for hvor bra en krystallinsk silisiumsolcelle kan bli. Det forskes mye på peroskitter, som kan kombineres med krystallinske solceller. Denne kombinasjonen gjør det mulig å komme forbi dagens teoretiske virkningsgrad. Peroskitter er også enkelt og billig å produsere.

Tverrfaglig
- Bifacial Solar Modules (solcellepaneler som kan utnytte sollyset som blir reflektert fra bakken) er spesielt viktig i Norge, der solen står lavt på himmelen hele året.

- Bygningsintegrerte solceller, BIPV, blir også stadig mer populære. Spesielt takutgaven er svært anvendbar. Den kan være et godt alternativ i prosjekter der taket må skiftes.

Lindberg understreket at aktørene i solenergimarkedet må tenke tverrfaglig.

- I både planlegging og installasjon av solcelleanlegg må en rekke fag inn i bildet. Blant annet må det vurderes om taket tåler vekten av solcelleanlegget og snøen. Brannsikkerhet er en annen faktor. I mange prosjekter trengs det kanskje også glassfagarbeidere, blikkenslagere og tømrere.

- Dessuten er det viktig å sette seg inn i regelverket. NEK 400, som kom i ny utgave i 2018, og TEK 17 er blant det mest sentrale. Regelverket i Norge må til enhver tid være oppdatert på internasjonale normer.

- Det er lett å bygge et dårlig solcelle­anlegg, og gjøre det dårlig med manglende vedlikehold. Én defekt solcelle kan ødelegge hele installasjonen. Aktørene må også være oppmerksomme på fabrikasjonsfeil og mikrosprekker, som kan dannes når noen går på panelene eller om det ligger mye tung snø på panelene.

Mer energilagring
Atle Eriksen fra Eaton fastslo at interessen for batterier som energilager er økende.

- Blant annet bruker idrettsarenaer slike løsninger. Tidligere er det installert dieselaggregater for å få reservekraft og nødstrøm. Johan Cruyff Arena i Amsterdam er et eksempel på en stor idrettsarena som satser på batterier. Anlegget, som har en nominell effekt på 3 MW, består av 590 batteripakker. 250 av disse er gjenbrukte. Løsningen lades med strøm fra solcelleanlegget som er installert på stadiontaket.

- Batterilagre kan brukes til reservekraft og nødstrøm. De kan lades opp når strømmen er billig, og levere strøm når den er dyr. Batterilagre passer perfekt for såkalt peak shaving, det vil si å jevne ut effekttoppene. På denne måten bidrar de til å løse periodiske lastutfordringer for å stabilisere nettet.

Tester batteribank i FoU-prosjekt
Henrik Landsverk fra Skagerak Energi fortalte at på Skagerak Arena i Skien er det installert en tilsvarende løsning som på Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

- Her er det montert 4 300 m2 med ­solcellepaneler, med en beregnet produksjon i et normalår på 660 MWh. Energilageret er på 1 MWh, med en effekt på 800 kW. Testingen av løsningen gjøres i et FoU-prosjekt over fem år.

- Batterilager er meget interessant for oss, blant annet for å ha muligheten til peak shaving.

- I dette prosjektet gjør vi alt annerledes enn i en tradisjonell løsning. Målsettingen er optimal utnyttelse av lokale ressurser. Vi skal også se på hvordan dette skal tarifferes.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden