Sparer 100 000 i året på energilagring

NYHETER På Tvedestrand videregående skole, som er et av de mest miljøvennlige byggene i sitt slag i Norge, samspiller gjenbrukte Nissan Leaf-batterier med solceller. Prosjektet har også fått drøyt 1,2 millioner kroner i Enova-støtte.
onsdag 3 mars 2021
SOLENERGI. På Tvedestrand videregående
skole skal 4 400 m2 med solceller gi en
årlig strømproduksjon på 680 000 kWh 
Foto: Agder fylkeskommune 

Skolen og et tilhørende idrettsanlegg var ferdig i fjor sommer. Energiforsyningen består av 4 400 m2 med solceller som kan gi en årlig strømproduksjon på 680 000 kWh, og energibrønner som skal gjøre varmepumpene svært energieffektive. Energilagringssystemet fra Eaton, som delvis er basert på gamle Nissan Leaf-batterier, både lagrer og styrer solstrømmen. 

Bevisstgjøre elevene

 - Vi skal teste energilagring i kombinasjon med solceller. Batteriene skal lagre sol­energi og redusere dyre effekttopper og belastningen på energiforsyningsnettet, sier Hans Fløystad, rådgiver for utbygging av eiendom i Agder fylkeskommune. 

Skolen skal oppfylle Futurebuilt sin definisjon på plusshus, der fornybare energikilder skal tilføre bygget mer energi enn driften krever. Dette er i tråd med fylkeskommunen sin målsetting om å utvikle regionen på en bærekraftig måte. 

Fløystad fremhever at skolebygg er særdeles viktig.  

- Vi skal presentere batterier, solceller og energibrønner for elevene, som er fremtidens beslutningstakere. 

Agder fylkeskommune er oppdragsgiver for skolen og kommunen for idrettsanlegget. Veidekke og LINK arkitektur har hatt totalentreprisen på byggeprosjektet. 

434 kilowattimer

Batteripakken fra Eaton, som er en blanding av nye og gamle battericeller, har en kapasitet på 434 kilowatt-timer. Selskapet samarbeider med Nissan om gjenbruk av elbil-batterier. Når de har tapt rundt 20 prosent av kapasiteten egner de seg ikke lenger til kjøring. Battericellene blir da testet av Nissan, og sendt til Eaton som gjenbruker de i sine batteripakker. 

Erichson&Horgen, som har bistått med dimensjonering av batteripakken, anslår at skolen kan få en årlig besparelse på 70?000-100 000 kroner kun som en følge av redusert effektledd. Effekttopper oppstår når mye strøm brukes samtidig. Dette fører til dyrere strøm på grunn av høyere belastning på strømnettet. 

Batteripakken gir økonomiske gevinster ved at skolen får brukt mer av egenprodusert solenergi og dyre effekttopper kuttes. I perioder uten produksjon av solenergi vil batteribanken utnytte døgnvariasjoner i strømprisene og fjerne toppene i strømforbruket. 

Store aktører må gå foran

Adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge skryter av hvordan Tvedestrand videregående skole har prioritert miljøvennlige valg og smart energistyring. 

- Dette er en fremtidsrettet løsning. Med tanke på at batteriteknologi fortsatt er relativt nytt, er det viktig at større aktører investerer i, lærer og tar i bruk teknologien. Med stadig mer elektrifisering øker behovet for batterier som kan kutte dyre effekttopper, lagre solenergi og være en energireserve i tilfelle strømbrudd. Å erstatte fossilenergi med fornybar kraft krever gode lagrings- og styringssystemer. 

Satsingsområde

Det er Bravida og Nedig som har utført elektroinstallasjonene på skolen. Siste fase var batteripakken fra Eaton, som ble installert og testet i oktober i fjor. 

- Batteriene overvåker nettet i forhold til innstilte verdier. Blir disse høyere kobles solenergi inn for å ta effekttoppen, sier prosjektleder Torstein Nygård i Nedig i Arendal. 

- Markedet for slike løsninger øker. Derfor har dette vært et viktig prosjekt for oss. Energilagring, solenergi, billading og energistyring i bygg er et viktig satsingsområde. Her kommer det stadig ny teknologi. Kunnskap om dette gir oss et konkurransefortrinn. 

Nygård får støtte fra prosjektleder Kristian Kjellevand i Bravida i Kristiansand. 

- Løsningen på Tvedestrand videregående skole viser hvordan smart energistyring løses i praksis. Solceller, energibrønner og energilagring er fremtidens løsning for energieffektive bygg. For oss er det viktig å få erfaring med teknologien, og hele tiden være frempå med det nyeste. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar