Spisser belysningskompetansen

NYHETER - Vi legger stor vekt på å tilby god lyskompetanse til et marked med stadig mer bevisste kunder, sier faglig leder Inger Anne Rongve i Monsen Elektro i Bergen.
onsdag 16 desember 2020
LYSSATSING. Monsen Elektro prosjekterer
og installerer hvert år minst fem store
lysanlegg, som i dette kontorlandskapet
i Allierbygget i Bergen 
Foto: Monsen Elektro 

- Belysning er et viktig satsingsområde. Dette er ofte en del av pakken vi leverer. Hvert år prosjekterer og installerer vi minst fem store lysanlegg.  

- De siste årene har belysningsteknologien utviklet seg mye. Samtidig blir kundene mer bevisste på både energieffektivitet og miljø. Dette krever at vi har kompetansen kundene etterspør. Vi skal sørge for gode og elsikre belysnings­anlegg.  

- Kundene er blitt mer oppmerksomme på mulighetene som ligger i LED, blant annet når det gjelder lysstyring. Derfor er vi opptatt av alltid å ha god og oppdatert kompetanse på LED, blant annet når det gjelder fargetemperatur, kvalitet og farge på lyset.  

- Samtidig samarbeider vi med andre selskaper. I de største prosjektene må vi av og til kjøpe rådgivningskompetanse.  

Dialog så raskt som mulig

Rongve er opptatt av at elinstallatørene i alt for liten grad kan påvirke byggherrens valg.  

- Vi ønsker å komme i dialog med kunden så tidlig som mulig. Ellers mister vi muligheten for å påvirke kundens valg, og få mersalg. Vi kan blant annet hjelpe kundene med å velge belysning med riktig kvalitet og lysstyring. Her må elinstallatør­ene bli flinkere til å bruke kompetansen sin.  

- Hvordan merker dere korona­pandemien?  

- Den har ikke redusert aktiviteten. Da viruset kom hadde vi mange prosjekter på gang og mye å gjøre. Ingen har heller blitt smittet. Vi har vært heldige. Samtidig har vi måttet forholde oss til situasjonen, blant annet med smitteverntiltak. Dessuten har det vært en del utfordringer med for­sinkelser med leveranser og beslutninger hos byggeierne. Det har også vært noen utsettelser. Selv om dette har kostet oss noe ekstra tid og ressurser, ser vi på det som et bidrag i fellesdugnaden for å slutt på pandemien.  

Regner med vekst

- Hvordan ser dere på utviklingen i belysningsmarkedet?  

- Det er vanskelig å spå. Jeg trodde andre aktører ville konkurrere om å installere anleggene. Det har ikke skjedd. Fremdeles er det elinstallatørene som gjør dette. Hovedårsaken er at belysning er knyttet til elektroentreprisen. Som nevnt er det ikke så ofte at elinstallatørene får muligheten til påvirke byggherrenes valg. Om disse ikke er spesielt opptatt av belysning, kan dette fort resultere i dårlige lysanlegg.  

- Vi ser også en endring når det gjelder vedlikehold av belysning. En LED-armatur som slutter å lyse blir skiftet med en ny. Det er slutt på å bytte en pære eller et lysrør. Det betyr at omløpstiden på nytt utstyr blir kortere. Samtidig har prisene økt på mye av kvalitetsbelysningen. Derfor kommer omsetningen vår på dette området til å øke. • 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud