NYHETER

Språkapp skal lære utenlendingene faguttrykkene

NYHETER Språkproblemer er en velkjent utfordring på norske arbeidsplasser.
onsdag 27 februar 2019
En språkapp skal testes i det norske
arbeidslivet. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Her skal en norskutviklet app hjelpe utenlandske arbeidstakere å beherske språket, skriver gemini.no.
Capeesh, som er utviklet av det norske selskapet Capeesh, ble lansert for ett år siden. Appen, som kan tilpasses lytte- og uttaletrening på 77 språk, er basert på språkforskning, spillteknologi og maskinintelligens. Appen skal kunne skreddersy kurs i vokabular og uttale for hvem som helst, uavhengig av bransje. Spillteknologien i appen skal gjøre språkopplæringen mest mulig lystbetont.
I første omgang skal Capeesh markedsføres som en pilot mot norske institusjoner og bedrifter, samtidig som det skal være stor internasjonal interesse for appen. Hittil behersker den norsk, engelsk, spansk, fransk og tysk.
 

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga