NYHETER

Størst i Nord-Norge

NYHETER Universitetet i Tromsø (UiT) får det største solcelleanlegget i Nord-Norge.
mandag 10 desember 2018
Statsbygg trosser mørketiden, og bygger solcelleanlegg på nybygg på universitetet i Tromsø. Illustrasjon: Filter Arkitekter

Det skal gi en årlig energiinnsparing på 140 000 kWh.
Anlegget skal installeres på nybygget til Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, som er under oppføring. Bygget og solcelleanlegget skal være ferdig til skolestart i 2020.
Både for UiT og Statsbygg blir installasjonen et testprosjekt. Ved et eksisterende testanlegg på UiT er det blant annet dokumentert at lav temperatur øker effekten av hver enkelt solcelle. Det nye anlegget får solceller som ligger med lav vinkel, slik at de fanger solen gjennom størst mulig del av døgnet.
Statsbygg har en målsetting om en klimanøytral eiendomsportefølje i 2030. Dette er i tråd med kravene i klimaforliket.
 

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden