NYHETER

Størst på elektrolærlinger i Møre og Romsdal

NYHETER - Siden selskapet ble etablert i 2006 har vi tatt inn lærlinger hvert år. I høst fikk sju nye kontrakt.
fredag 22 desember 2017
LÆREBEDRIFT.
I høst tok EL 24 inn sju lærlinger.
Fra venstre Øyvind Berge, Didier
Muoenda, Kristian Krohn, Bartek Janus,
Vegard Nilsen, Johanne Wiig og
Marius Aarøe. Foto: EL24

Det gjør oss til den største lærebedriften for elektrolæringer i Møre og Romsdal i 2017, sier daglig leder Hans Oscar Molvær i EL 24 Ensiko på Stranda på Sunnmøre.

- Vi er stolte over at alle som har fullført læretiden hos oss har bestått montørprøven. I fjor hadde vi også med en lærling i NM for elektrikere.

- Vi har gode erfaringer med at skoleelever har praksis i bedriften før de får lærlingplass. De fleste av dem får også tilbud om jobb i bedriften etter at de har tatt montørprøven. Derfor er dette en viktig rekrutteringskanal.

- Vi har en opplæringsplan, med blant annet evalueringsmøter, FSE-kurs og egen HMS/IK-håndbok. Å gi lærlingene gode holdninger til elsikkerhet er en sentral del av opplæringen. Dette gjør vi blant gjennom fadderansvarlige, der utvalgte montører får ansvar for å følge opp hver sin lærling.

Arbeider strømløst
- EL 24 satset tidlig på styringssystemer og energieffektivisering. Her har vi spisskompetanse, med flere store industriselskaper på kundelisten. Vi har også egne avdelinger for tavler og automatisering. Derfor kan vi tilby lærlingene allsidig opplæring.

- Som nevnt legger vi stor vekt på elsikkerhet. I utgangspunktet skal vi arbeide strømløst. Er det anlegg der vi ikke kan ta strømmen, skal dette varsles til prosjektleder før arbeidet starter. Dette har vi klare rutiner på. Denne bedriftskulturen bruker vi for å skape gode holdinger hos lærlingene.

Stor pågang
 - Hvordan velger dere ut lærlingene?

- Vi blir kontaktet både av skoleverket og ungdom. Pågangen er så stor at vi har sagt nei til mange. Ordningen med praksisplass er en grei måte å se om skoleelevene passer i elektrofaget. Generelt er de som søker motiverte.

- Vi har også gjort noen fremstøt for å informere om elektrofaget, blant annet på en yrkesfagmesse der vi hadde stand sammen med en ungdomsskole.

Få jenter
 - Dessverre er det få jenter blant dem som søker lærlingplass i elektro. Dette gjelder alle elinstallatørbedriftene i Møre og Romsdal. Kun én jente har tatt montørprøven hos oss. Derfor er vi veldig glad for at vi i høst har fått en jente som elektrolærling. Henne skal vi ta godt vare på.

- Hva kan gjøres for å få flere jenter?

- Det er ikke noe fasitsvar på dette. Vi ønsker flere jenter i bedriften. Det er bra for miljøet. For tiden har vi en jente utplassert fra videregående skole. Et tiltak som kunne forbedret situasjonen er bedre informasjon om yrkesvalg i ungdomsskolen. Her er det for få yrkesveiledere.

- Selv om det er få jenter i elektrobransjen, blir det flere. Jeg tror dette er en prosess som vil ta tid. Elektrofag er et mannsdominert yrke. Etter hvert som kvinner forteller om sine erfaringer med å arbeide i elektrobransjen, vil kanskje andre kvinner bli motivert til å gjøre det samme. Som sagt ønsker vi flere kvinnelige elektrofagfolk.

Molvær fastslår at teknologiutviklingen i elektrobransjen går rask.

- Her er det mange muligheter for teknologiinteressert ungdom. Elektro er bokstavelig talt spenning i hverdagen. Dette budskapet må både bransjen og skoleverket bli flinkere til å formidle til ungdommen.

Høy aktivitet
EL 24-sjefen opplyser at selskapet har vokst mye de siste årene.

- I år regner vi med en omsetning på 130 millioner kroner. Med en ordrereserve på 50 millioner kroner er det full fart for mer enn 80 ansatte.

- Vi har så mye å gjøre at vi har takket nei til flere oppdrag. I år har vi også ansatt sju nye, blant annet en avdelingsleder, en prosjektleder, en ekspert på termografi og flere servicemontører. I perioder har vi også mye innleide fagfolk.

- Blant pågående prosjekter kan jeg nevne Rauma Helsehus på Åndalsnes. Her blir det installert velferdsteknologiløsninger, som skal være blant de mest avanserte i Norge.

- Samtidig er vi i gang med installasjoner på Aukra omsorgsboliger, Spjelkavik videregående skole, et tilbygg ved kjøpesenteret Kremmergården i Ålesund og en betongelementfabrikk på Åndalsnes.

- Denne aktiviteten krever dyktige fagfolk?

- Markedet blir stadig mer krevende. For å være konkurransedyktig må vi ha kompetanse på de riktige områdene. Her trenger vi fagfolk. Derfor fortsetter EL 24 satsingen på de som er ”født” med nettbrett og smarttelefon.

- Også neste år tar vi inn lærlinger. Det blir minst fire. Vi har kun lærlinger i elektrikerfaget og telekommunikasjonsfaget. Med stadig flere automatiseringsoppdrag vurderer vi å ta inn en lærling på dette området neste år. Det hadde vært svært gledelig om dette ble en jente, sier Molvær som også er opptatt av å bygge en god bedriftskultur med sosiale aktiviteter.

- Vi tilbyr blant annet ”blåturer” og inviterer ansatte med følge på en årlig hotellweekend til Geiranger. Dessuten har vi nylig kjøpt en hytte på Strandafjellet de ansatte kan leie. Dette regner vi med blir populært.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Energismarte bygg