Støtte til grønnere boliger

NYHETER Obos har etablert en støtteordning for å gjøre gamle boliger mer miljøvennlige. De neste tre årene er det satt av 30 millioner til grønne og energieffektiviserende tiltak.
torsdag 11 juni 2020
- Vi setter av 30 millioner kroner til borett-
slag og sameier som vil bli mer
miljøvennlige, sier miljødirektør
Birgitte Molstad i Obos 

Ifølge miljødirektør Birgitte Molstad i Obos kan støtteordningen bli forlenget også etter denne perioden.  

- Å rehabilitere boligene kan oppleves som et stort innhogg i personlig økonomi. Derfor velger flere å utsette nødvendig rehabilitering. Med en støtteordning til borettslag og sameier som ønsker å gjøre grønne tiltak som monner, bidrar vi til å ta tak i denne problemstillingen. 

- De tre siste årene har vi bevilget 13 millioner til utfasing av oljefyringsanlegg. Det var viktig for oss å gi støtte slik at boligselskap kunne kvitte seg med oljefyren innen fristen gikk ut. Av de 30 millionene vi satte av, gikk ikke alt gikk til utfasing av oljefyr. Resten ble gitt til andre miljøtiltak.  

- Vi omdisponerer midlene som tidligere var øremerket oljeutfasing til å støtte energireduserende tiltak i boligselskaper. 

- I 2050 vil en av fem norske boliger være over hundre år gamle. Det betyr at de ble bygget lenge før det ble stilt noen form for miljøkrav.  

- Å heller rehabilitere eksisterende boligmasse enn å rive og bygge nytt er viktig miljøvern. Obos forvalter 4 400 boligselskap med mer enn 235 000 private boliger. Vi ser ofte at de mer miljøvennlige løsningene ikke blir valgt når viktige beslutninger blir tatt. Begrunnelsen er gjerne økonomi. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden