NYHETER

Stadig flere vil studere digitalisering

NYHETER Stadig flere vil studere fag som datateknologi, elektronisk systemdesign, kybernetikk og robotikk.
fredag 22 juni 2018
NTNU har god søking til studier som
kybernetikk og robotikk. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Regjeringen satser tungt på å øke den nasjonale kompetansen på ikt og digitalisering. NTNU har nylig fått tildelt 720 nye studieplasser som skal fases inn over fire år. For teknologiutdanningene samlet har NTNU en økning på seks prosent, mot den nasjonale økningen på 3,7 prosent. Informasjonsteknologi har en økning på mer enn 25 prosent i antall primærsøkere.
- Dette er gledelig med tanke på den teknologiske kompetansen nasjonen er avhengig av i omstillingen av Norge, sier Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU.
Mange søkere ser ut til å innrette seg etter arbeidsmarkedet og råd om utviklingen. Svært mange velger ulike helsefag. Også de fleste ingeniørfagene er populære. Kjønnsfordelingen blant NTNU-studentene har vært stabil rundt 50/50 i flere år. I 2018 er 50,6 prosent av søkerne kvinner. Noen færre jenter søker på ingeniørfagene, mens kvinneandelen innen realfag og informasjonsteknologi øker.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19