Standarder baner vei for energieffektive offshoreanlegg

NYHETER International Electrotechnical Commission (IEC) har gjennomført en omfattende revisjon av standardserien IEC 61892.
fredag 5 juli 2019
Standarden IEC 61892, som gjelder
elinstallasjoner på offshoreanlegg, er
revidert

Dette er nøkkeldokumenter for sikkerhet og funksjon for elinstallasjoner på offshoreanlegg. Norge ved Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ledet det internasjonale arbeidet som har pågått i flere år.

- IEC 61892, som er en viktig standard for petroleumsindustrien, kan også være anvendelig for havvindinstallasjoner. Revisjonsteamet har bestått av representanter fra både leverandører, brukere og myndigheter, sier fagsjef Arild Røed i NEK, som er administrativ leder av IEC sin komite for maritime elinstallasjoner (IEC TC 18).

Oppdateringen tar høyde for de raske endringene i næringen. Eksempelvis økt automatisering og mer bruk av alternative energikilder.

- En av de store endringene er at det ikke lenger er en øvre grense på spenningsnivået, hverken for DC eller AC. Dette gjør det blant annet mulig å plassere plattformer lenger fra land, eller koble installasjoner sammen med undervannskabler, sier Geir Bull-Njaa. Han har ledet revisjonsteamet, som er en del av IEC Technical Committee 18 (TC 18), som utarbeider standarder for maritime elektriske installasjoner inkludert offshore installasjoner.

Miljø og energieffektivisering
Bull-Njaa fremhever at også miljø har vært en del av standardarbeidet.

- Selv om dette i utgangspunktet ikke er miljøstandarder, ønsker vi at IEC 61892 skal bidra til å redusere miljøavtrykket. Flere krav som fremmer energieffektivisering er tatt med i IEC 61892-1. Dette gjelder rasjonell bruk av generatorer, energistyringssystem, energibesparende motorer med frekvensstyring, transformatorer og annet høyspenningsutstyr med mindre energitap og energioptimalisering gjennom bruk av bremseenergi eller overskuddsvarme.

Fornybare energikilder, som blant annet omfatter solcellepaneler, vindgeneratorer og termoelektriske generatorer, er spesifisert i IEC 61892-2. Disse kan brukes til å forsyne små offshoreenheter med lavt energiforbruk.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden